162. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog odluke o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske                                                                                       
 
2.         a)        Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
            b)        Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike                                                               
 
3.        
            a)        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka.