173. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Prijedlog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
 2. Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina za 2005. godinu
 3. Nacrt prijedloga zakona o predmetima opće uporabe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona
 5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 6. Nacrt prijedloga zakona o područjima županijama, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Dovršenje autoceste Rijeka – Zagreb", s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 9. Točka 9.
  1. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu
  2. Nacrti prijedloga izmjena i dopuna Financijskih planova za 2006. godinu:
   1. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
   2. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
   3. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
   4. Hrvatskih voda
   5. Hrvatskih autocesta
   6. Hrvatskih cesta
   7. Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
   8. Hrvatskog fonda za privatizaciju
   9. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu
 10. Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2005. godinu
 11. Prijedlog odluke o mjerama za rješavanje poremećaja na tržištu svježeg sirovog mlijeka
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnost Hrvatskim autocestama d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom
 13. Prijedlog odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu


Prijedlog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina za 2005. godinu

Nacrt prijedloga zakona o predmetima opće uporabe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Nacrt prijedloga zakona o područjima županijama, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Dovršenje autoceste Rijeka – Zagreb", s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Točka 9.
 1. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu
 2. Nacrti prijedloga izmjena i dopuna Financijskih planova za 2006. godinu:
  1. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  2. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  3. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  4. Hrvatskih voda
  5. Hrvatskih autocesta
  6. Hrvatskih cesta
  7. Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
  8. Hrvatskog fonda za privatizaciju
  9. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu


Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

Nacrti prijedloga izmjena i dopuna Financijskih planova za 2006. godinu:
 1. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 3. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 4. Hrvatskih voda
 5. Hrvatskih autocesta
 6. Hrvatskih cesta
 7. Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
 8. Hrvatskog fonda za privatizaciju
 9. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatskih voda

Hrvatskih autocesta

Hrvatskih cesta

Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Hrvatskog fonda za privatizaciju

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2005. godinu

Prijedlog odluke o mjerama za rješavanje poremećaja na tržištu svježeg sirovog mlijeka

Prijedlog odluke o davanju suglasnost Hrvatskim autocestama d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom

Prijedlog odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu

Dokumenti