209. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Otvoreni dio sjednice

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kemikalijama (EU)  
 
2. Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 

3. Prijedlog odluke o uvođenju obveze organiziranja i pohađanja treninga za predstavnike Republike Hrvatske u nadzornim i revizijskim odborima 

4. Prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini (EU)
 
5. Prijedlog odluke o donošenju Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2020. godinu
                                   
6. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim mjerama na suzbijanju koronavirusa u Republici Hrvatskoj  

7. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, Klinici za infektivne bolesti ,,Dr. Fran Mihaljević", za financiranje nabave devet uređaja za umjetnu ventilaciju, kako bi se osigurali nužni preduvjeti za sprječavanje daljnjeg širenja i liječenje COVID-19 virusa   

8. Prijedlog plana prijma osoblja za 2020. godinu u Hrvatsku vojsku s Prijedlogom plana promjena kategorija postojećega vojnog osoblja
 
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o predfinanciranju i najmu između društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i EUROFIMA - Europskog društva za financiranje nabavki željezničkog materijala, radi nabave 11 elektromotornih vlakova
 
10. Prijedlog odluke o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac
 
11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
 
12. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera" o osnivanju prava služnosti puta na nekretnini u vlasništvu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera"
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera" o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju na području Nacionalnog parka "Plitvička jezera"
           
13. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a)         Prijedlog zakona o izmjenama Kaznenog zakona (predlagatelj: Ivan Pernar, zastupnik u Hrvatskome saboru)
      b)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje te gospodarsko korištenje i održavanje autoceste Zagreb - Macelj i njenih pratećih objekata na cestovnom zemljištu  
      c)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon)  
  
14. a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta
      b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o službenoj statistici   
      c)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti 

15.  Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2018. godini
 
16. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova Mađarske, Policijske škole Szeged o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja
 
17. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad međunarodnom znanstvenom konferencijom "Better Future of Healthy Ageing 2020" - BFHA 2020 (Zagreb, 6. i 7. travnja 2020. godine)
  
18. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske
      a)        Peđe Grbina, u vezi s radom termovizijskih kamera
      b)        Damjana Vucelića, u vezi s titulama kandidata na izbornim listamaZatvoreni dio sjednice

1. Upravni spor, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske – davanje odgovora na tužbu                                

2. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata (ograničeno)                                                                                          

3. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                    
 
4. Kadrovska pitanja  
 
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Dokumenti