211. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)              
 
2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (EU)
             
3. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (EU)                                                                  
 
4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU)

5. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj

6. Prijedlog odluke o sudjelovanju Hrvatske radiotelevizije u provedbi nastavnog programa i izvođenju nastave na daljinu

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine za unapređenje uvjeta poslovanja u Republici Hrvatskoj (proširenje nadležnosti Radne skupine na praćenje utjecaja koronavirusa na gospodarstvo Republike Hrvatske i predlaganje mjera)

8. Prijedlog odluke o dodjeli bez naknade zaštitne opreme iz strateških robnih zaliha, Ministarstvu zdravstva za potrebe zaštite osoblja i djelatnika bolnica, zdravstvenih ustanova i drugih službi od moguće zaraze koronavirusom (COVID-19)

9. Prijedlog odluke o pružanju žurne pomoći Helenskoj Republici
 
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika
 
11. Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Plinacro d.o.o. za davanje jamstva za društvo LNG Hrvatska d.o.o. radi povlačenja bespovratnih sredstava za realizaciju plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku                                      
13. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za sklapanje višenamjenskog srednjoročnog neobvezujućeg limita s Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
      b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d.  za sklapanje višenamjenskog srednjoročnog neobvezujućeg limita s OTP bankom d.d., Split
      c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d.  za ugovaranje višenamjenskog srednjoročnog neobvezujućeg limita s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb                      
      d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d.  za sklapanje višenamjenskog srednjoročnog neobvezujućeg okvira s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb
      e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za sklapanje okvirnog sporazuma o financiranju s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb                                                                             
 
14. Prijedlog odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade u razdoblju trajanja stečajnog postupka trgovačkog društva Uljanik d.d. u stečaju
 
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina o odgodi dospijeća duga društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d.
           
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o pružanju usluga nabave inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa u 2020. godini
 
17. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok                                                           
 
18. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      a)         Prijedlog zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim infrastrukturnim građevinama (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a u Hrvatskome saboru)
      b)         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017.               
      c)         Prijedlog zaključka o pojavnostima u hrvatskom društvu koje štete ugledu Republike Hrvatske, njihovo uklanjanje i zaštita digniteta Domovinskog rata (predlagatelj: Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora)                           
 
19. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za siječanj 2020. godine                                            
 
20. Prijedlog odluke o uključivanju Republike Hrvatske u projekte Stalne strukturirane suradnje u sklopu Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije

21. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje                                                                                         
22. a)         Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uvjetima smještaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj
      b)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uvjetima smještaja Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji i Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj             

23. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
a)              Damjana Vucelića, u vezi s obalnim ophodnim brodom OOB - 31 "Omiš"
b)              dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s posjetom učenika Spomen području Jasenovac.


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prvoj zamjenici glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske za davanje punomoći                                                           
 
2. Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                       
3. a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
    b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                         
 
4. Kadrovska pitanja  
 
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti