223. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                            
 
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - usmeno izlaganje       
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                         
 
4.         a)        Prijedlog zaključka u vezi s mjerama pomoći u sustavu športa uslijed epidemije koronavirusa
            b)        Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o sportu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                   
 
5.         Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu                                                           
 
6.         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj zdravstva za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 u Bosni i Hercegovini                                                                 
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu                                                                                                                                               

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (EU)                                                                                      
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (EU)
                                                                                                                                              
10.       Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Orahovice i Općinsko vijeće Općine Otok                 
 
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
  1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o igrama na sreću (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                              
  2. Prijedlog zakona o promicanju transparentnosti u politici plaća (predlagatelj: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, zastupnik u Hrvatskome saboru)                    
 
12. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
       a) dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s provedbom članka 45. Zakona o proračunu
       b) dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s ostavkama predsjednika i članova Uprave Zagrebačke banke d.d.
       c) Snježane Sabolek, u vezi s utvrđivanjem nesrazmjera između ostvarenog dohotka i imovine
       d) Nikole Grmoje, u vezi s postupanjima unutar Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
       e) Peđe Grbina, u vezi s objavom Izvješća Vijeća Europe o korupciji u Hrvatskoj.
 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                    
 
1.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                      
 
2.         Kadrovska pitanja  
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.