230. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj
           
2. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 
3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumama
 
5. Nacrt prijedloga zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (EU)                                                                       

6. Prijedlog odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

7. Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom III. faze projekta razvoja Kliničkog bolničkog centra Zagreb i provedbom sanacije oštećenja zgrada Kliničkog bolničkog centra Zagreb, nastalih prilikom potresa koji su pogodili Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i dijelove Krapinsko-zagorske županije

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini za izgradnju građevine Srednje škole Donji Miholjac i uslugu stručnog nadzora nad radovima izgradnje

9. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 
10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Češke Republike o zaštiti hrvatske nacionalne manjine u Češkoj Republici i češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
 
11. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.
 
12. Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
13. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u k.o. Pula, na temelju sudske nagodbe
 
14. 14.1.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Varaždinskoj županiji za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
      14.2.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Varaždinskoj županiji za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
      14.3.    Gradu Samoboru za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
      14.4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Krapini za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
      14.5.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
      14.6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Sveti Petar u Šumi za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
                                                  
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim vodama za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
 
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
 
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
 
18. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“
                  
20. a) Prijedlog uredbe o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
      b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
      c) Prijedlog uredbe o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

21. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

22. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru
           
23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara     
 
24. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
      24.1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
      24.2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju (predlagatelj: Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike u Hrvatskome saboru)                                                                         
      24.3. Prijedlog zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu (predlagatelj: Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike u Hrvatskome saboru)                                                                          
      24.4. Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2019. godinu            
      24.5. Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu
      24.6. Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu
      24.7. Izmjenu Statuta Hrvatske izvještajne novinske agencije                 
 
25. Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Prijedlog izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu  
           
26. Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2019. godini         
 
27. Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2019. godinu                             
 
28. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za ožujak 2020. godine                                                     
 
29. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
       a) Snježane Sabolek, u vezi s međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske    
       b) Ranka Ostojića, u vezi s iznimno promaknutim policijskim službenicima
       c) Snježane Sabolek, u vezi sa strateškim robnim zalihama Republike Hrvatske
       d) Nikole Grmoje, u vezi s popisom država iz kojih su osobe nakon ulaska u Republiku Hrvatsku morale ići u samoizolaciju
       e) Snježane Sabolek, u vezi s proglašenjem elementarne nepogode na području Republike Hrvatske.


 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice   
                                                                            
1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                           

3. Kadrovska pitanja  
 
4. Informacije, pitanja i prijedlozi.