231. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                                 

2. Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske              
 
3. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za upućivanje financijske pomoći za globalnu borbu protiv bolesti COVID-19                                                                  
 
4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt oporavka nakon potresa i jačanja odgovora na COVID-19                                                
 
5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku                                                                                       
 
6. Prijedlog odluke o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara                                                                                                
 
7. a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i pripajanje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
    b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb                                                                                
 
8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu                                        

9. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet                                                                                 
 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar           
 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za luke županijskog i lokalnog značaja                           
 
12. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava
      b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava                                                                   
 
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Plinacro d.o.o. za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, za realizaciju izgradnje magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN 800/100                                                                   
 
14. 14.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Solinu za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
      14.2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Supetru za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      14.3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
      14.4. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
      14.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      14.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Vrgorcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      14.7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lekenik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
      14.8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Šandrovac za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka                                                    
 
15. Prijedlog odluke o uspostavi Izvještajnog sustava za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora                              
 
16. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija                     
 
17. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Alžirske Narodne Demokratske Republike             
 
18. Prijedlog uredbe o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike  Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu                                                                                   

19. Prijedlog zaključka u vezi s Izjavom o namjeri između Republike Hrvatske i Mađarske vezano uz jačanje gospodarske suradnje i s time povezanih prometnih veza između pograničnih područja Republike Hrvatske i Mađarske                                     
20. Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc" i Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje dijela projekta "Hrvatska - dovršetak autoceste na koridoru Vc"                               
                                                                 
21. Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu                        
 
22. 13. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018. godine (članci 1. i 9., te članak 1. Dodatnog protokola)                                                                                                             
 
23. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
      a) Ante Pranića, u vezi s primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu
      b) Ranka Ostojića, u vezi s brojem kontejnera u vlasništvu Republike Hrvatske
      c) Domagoja Hajdukovića, u vezi s nadzorom nad provedbom rada predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom epidemije bolesti COVID-19

 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                               
 
1. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
    b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                     
 
2. Kadrovska pitanja  
 
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.