24. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade: 

1.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (NPR)
 
2.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (NPR)
 
3.    Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.    Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
        a)        Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (predlagatelj: Ivan Vilibor Sinčić, zastupnik u Hrvatskome saboru)
        b)        Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: 45 zastupnika u Hrvatskome saboru)
        c)        Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2015. godinu
        d)        Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2015. godinu
 
5.     a)        Prijedlog odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje financiranja brodova za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera na prikolicama Nov. 531 i 532, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d.
        b)        Prijedlog Odluke o davanju državnih jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za izdavanje izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 530, čiju gradnju je s kupcem ugovorilo društvo Uljanik d.d.
 
6.        Prijedlog zaključka u vezi s izradom prijedloga novog modela sufinanciranja, odnosno financiranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan 2016. - lipanj 2017. godine
                                                                       
7.         X. Izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog dodatka br. 1 Ugovoru za nadogradnju i širenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
 
9.         Prijedlog odluke o adaptaciji i dodjeli na korištenje tri stambena kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Podgori za smještaj obitelji
 
10.       Prijedlog uredbe o preuzimanju Direktive 2014/54/EU o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (EU)
 
11.       a)      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske
            b)      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Slavonskom Brodu za zaduženje kod Societe Generale-Splitska banka d.d., Split
 
13.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine, za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza
           
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2017. do 2020. godine, za potrebe opremanja helikopterima Kiowa Warrior
 
15.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog ugovora o uslugama koje Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Očitovanja na Četvrto mišljenje Savjetodavnog odbora Vijeća Europe o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Republike Hrvatske
 
17.       Prijedlog zaključka o obvezi dostave Izjave o usklađenosti nacrta prijedloga zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku
 
18.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta ministarske deklaracije s Osme ministarske konferencije Okoliš za Europu: "Zelenije, čišće, pametnije!"
 
19.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu
 
20.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
 
21.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za međunarodne misije i operacije
                                         
22.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama (EPA)
 
23.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2016. - 2019.
 
24.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s poštivanjem rokova propisanih Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

1.Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            a)       Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara zaduženih za telekomunikacije (TTE), 26. svibnja 2016. godine
            b)       Vijeće za konkurentnost (COMPET), 26. i 27. svibnja 2016. godine
            c)       Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 30. i 31. svibnja 2016. godine
 
2.         a)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sigurnosno-obavještajnoj agenciji za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2025. godine (tajno)
            b)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2025. godine (tajno)          
 
3.         Izvješće o provedenim aktivnostima sukladno Nacionalnoj strategiji i Akcijskom planu za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje za 2014./2015. godinu (ograničeno)
             
4.         Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
 
5.         a)     Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
            b)      Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
 
6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

 
 

Dokumenti