305. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - usmeno izvješće

3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija

4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

5. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

6. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Županji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Velikoj Gorici za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
    c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Nedelišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    d)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Orehovica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    e)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brckovljani za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

7. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Svjetske turističke organizacije i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske

8. Prijedlog zaključka u vezi s Provedbenim dogovorom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Europskog zapovjedništva Sjedinjenih Američkih Država u vezi s vojnim obukama i vježbama na državnom području Republike Hrvatske

9. Prijedlog zaključka u vezi s Odobrenjem za produljenje boravka u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske i luci Rijeka ratnom brodu Sjedinjenih Američkih Država

10. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta zajedničke deklaracije ministara nadležnih za Kohezijsku politiku

11. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Sedmo izvješće Odbora stručnjaka o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Republici Hrvatskoj

12. Izvješće o radu Savjeta za sprječavanje korupcije za 2023. godinu

13. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 16. dodjelom nagrada „Zlatna bilanca“.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:  
a) Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 13. i 14. svibnja 2024.
b) Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. svibnja 2024.

2. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2023/0221, u vezi sa cestovnim prijevozom tereta

3. Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

5. Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.