35. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Izvješće o turističkoj sezoni 2004. godine
 2. Izvješće o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Naredbe ministra mora, turizma, prometa i razvitka i ministra unutarnjih poslova o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala)
 3. Točka 3.
  1. Prijedlog plana obavljanja nadzora nad radom zemljišno-knjižnih odjela pojedinih općinskih sudova
  2. Prijedlog godišnjeg programa osnivanja zemljišnih knjiga za 2004. godinu i Prijedlog godišnjeg programa preoblikovanja zemljišnih knjiga za 2004. godinu
  3. Prijedlog višegodišnjeg programa osnivanja i preoblikovanja zemljišnih knjiga 2004. - 2008. godine
 4. Prijedlog odluke o osnivanju Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za usklađivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske
 5. Točka 5.
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Metkovića
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Barilović
 6. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 7. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnog kaznenog suda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 8. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji na području zdravstva i medicinskih znanosti
 10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Rumunjske o socijalnom osiguranju
 11. Izvješće o usuglašavanju Nacrta ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Mađarske
 12. Prijedlog programa razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael u području kulture, obrazovanja i znanosti, za godine 2004. – 2007.
 13. Prijedlog programa kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 2004., 2005. i 2006. godinu
 14. Prijedlog zaključka u vezi sa Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Međunarodnog odbora Crvenog Križa (MOCK) o suradnji u promicanju međunarodnog humanitarnog prava i općih načela čovječnosti


Izvješće o turističkoj sezoni 2004. godine

Izvješće o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Naredbe ministra mora, turizma, prometa i razvitka i ministra unutarnjih poslova o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala)

Točka 3.
 1. Prijedlog plana obavljanja nadzora nad radom zemljišno-knjižnih odjela pojedinih općinskih sudova
 2. Prijedlog godišnjeg programa osnivanja zemljišnih knjiga za 2004. godinu i Prijedlog godišnjeg programa preoblikovanja zemljišnih knjiga za 2004. godinu
 3. Prijedlog višegodišnjeg programa osnivanja i preoblikovanja zemljišnih knjiga 2004. - 2008. godine


Prijedlog plana obavljanja nadzora nad radom zemljišno-knjižnih odjela pojedinih općinskih sudova

Prijedlog godišnjeg programa osnivanja zemljišnih knjiga za 2004. godinu i Prijedlog godišnjeg programa preoblikovanja zemljišnih knjiga za 2004. godinu

Prijedlog višegodišnjeg programa osnivanja i preoblikovanja zemljišnih knjiga 2004. - 2008. godine

Prijedlog odluke o osnivanju Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za usklađivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske

Točka 5.
 1. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Metkovića
 2. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Barilović


Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Metkovića

Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Barilović

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodnog kaznenog suda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji na području zdravstva i medicinskih znanosti

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Rumunjske o socijalnom osiguranju

Izvješće o usuglašavanju Nacrta ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Mađarske

Prijedlog programa razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael u području kulture, obrazovanja i znanosti, za godine 2004. – 2007.

Prijedlog programa kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 2004., 2005. i 2006. godinu

Prijedlog zaključka u vezi sa Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Međunarodnog odbora Crvenog Križa (MOCK) o suradnji u promicanju međunarodnog humanitarnog prava i općih načela čovječnosti

Dokumenti