38. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Prijedlog zaključka u vezi provedbe otpisa  potraživanja za energiju krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo na potresom pogođenim područjima

3.         Prijedlog odluke o osiguranju interventnih sredstava za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije uzrokovanih prirodnom nepogodom i katastrofom

4.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke

5.         Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije da obustavi naplatu RTV pristojbe kućanstvima stradalim u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili za one za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenom području

6.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

7.         Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

8.         Prijedlog zaključka o dopuni programa "COVID-19 zajam za obrtna sredstva"

9.         Prijedlog zaključka o dodjeli potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i nezavisnim profesionalcima u kulturi

10.       Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - provedba Zaključka Hrvatskoga sabora.