79. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                                          

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava                                                                                                
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond                      
 
6.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini                           
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu                               
 
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnoj školi za javnu upravu, za sklapanje ugovora o nabavi u provedenom otvorenom postupku javne nabave usluge stručnjaka za rad na projektu „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH; Element/Aktivnost 4 – Razvoj i provedba izobrazbe“

9.         a)         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Gradu Kutini za zaduženja kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivancu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb            
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Baška za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                                                 
           
10.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje u području kulture između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Bugarske za razdoblje 2021. - 2024.

11.       Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021. - provedba Zaključka Hrvatskoga sabora

12.       Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu                                                                                
 
13.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za kolovoz 2021.                                                        
 
14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem dana Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.   


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

            Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 7. i 8. listopada 2021.
            Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. i 12. listopada 2021.

2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće   
                                                                                                                                     
3.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće             
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće