82. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres                                    
 
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         3.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 
            3.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                        a)         Hrvatske vode
                        b)         Hrvatske ceste
                        c)         Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)         Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
                        e)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        f)          Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                        g)         Hrvatske autoceste
                        h)         HŽ Putnički prijevoz
                         i)         HŽ Infrastrukturu
 
            3.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu
           
            3.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu po korisnicima proračuna
 
            3.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji                       
                  
            3.6.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu                                                       
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu                                          
 
5.         5.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem
 
            5.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za:
 
                        a)    Hrvatske vode
                        b)    Hrvatske ceste
                        c)    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        d)    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
                        e)    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
                        f)     Centar za restrukturiranje i prodaju
                        g)    Hrvatske autoceste
                        h)    HŽ Putnički prijevoz
                        i)     HŽ Infrastrukturu
 
            5.3.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po korisnicima proračuna
 
            5.4.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
            5.5.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
 
            5.6.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po svim izvorima financiranja
 
            5.7.      Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 
            5.8.      Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu                                  
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  

7.         Nacrt  prijedloga  zakona  o  tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                               
 
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                                 
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka                                                                   
 
10.       Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2022. godinu                             

11.       Prijedlog odluke o produženju roka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

12.       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Ruandi donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19                                                   

13.       13.1.    Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
            13.2.    Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi
            13.3.    Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u  operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju
            13.4.    Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“
            13.5.    Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“
            13.6.    Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED IRINI“
            13.7.    Nacrt prijedloga odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a

14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. i 2023. godini, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova, ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora i ugovora o pružanju usluge koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja) u vezi s izvođenjem radova na izgradnji građevine Centra za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ Zagreb           
 
15.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Projektiranje i izgradnja parkirališta kod groblja u Valpovu“
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za financiranje kapitalnog projekta „Izgradnja prometne infrastrukture i javne rasvjete u Zoni malog gospodarstva II Grada Valpova“                                                                                          
 
16.       Prijedlog odluke o prestanku koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
 
17.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

18.       a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije                     
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći
            c)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru) – povlačenje iz procedure                                                                  
           
19.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Državnog ureda za reviziju za 2021. godinu – davanje mišljenja Odboru za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora                                                                                      
            b)         Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2020. godinu.   
                                   
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Verifikacija Stajališta Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, 21. i 22. listopada 2021.

2.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 28. listopada 2021.                               
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)       Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu                                       
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti