1. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se danas, 20. svibnja 2024., u 11.30 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu                                                                             
 
 1. Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata     
                                                                                                                     
 1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju
                                                                                                                           
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Špišić Bukovica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak                                                            
 
 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Imunološkom zavodu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. godini za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za projektiranje i izgradnju postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina                                                                            
 
 1. Prijedlog odluke o pružanju višegodišnje razvojne i humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Sirijske Arapske Republike i susjednih zemalja
 
 1. Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2023. godine - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                           
 
 1. Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2022. godine - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                             
 
 1. Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                                                              
 2. Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                                     
 
 1. Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                         
 
 1. Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                                                                  
 
 1. Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2022. godinu - davanje mišljenja Hrvatskome saboru.                                                              
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:                     
 
1.            Kadrovska pitanja
 
2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave