241. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020. godine, u 9.00 sati, u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.         Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Republici Hrvatskoj                                                                                                  
           
2.         Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske            
 
3.         Prijedlog odluke o produženju roka trajanja posebnih okolnosti      
 
4.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi digitalne platforme i uspostavi interoperabilnosti u svrhu praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti                                      
 
5.         Prijedlozi odluka o izmjenama odluka o davanju koncesija za osnivanje:
 
  1. Slobodne zone Zagreb
  2. Slobodne zone Osijek
  3. Podunavske slobodne zone Vukovar
  4. Slobodne zone Kukuljanovo
  5. Slobodne zone Luka Rijeka - Škrljevo                                                       
 
6.        a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Buzetu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
  b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tinjan za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                                                           
 
7.          Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Deklaracije "Pametna i održiva digitalna budućnost europske poljoprivrede i ruralnih područja"                                    
 
8.          Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2019. godinu                                                               
 
9.         Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za svibanj 2020.                                                        
 
10.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 60. glazbenim večerima u sv. Donatu (Zadar, 16. srpnja do 14. kolovoza 2020.)       
 
11.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 20. srpnja 2020.                                                                                        
                                                                                  
2.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.                                                                   
 
3.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske za verifikaciju zapisnika s posljednje redovne sjednice i telefonske sjednice Vlade u sadašnjem mandatu                                                                                                                             
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

 
 

 
 
 
 

Najave