Fuchs: Izmijenit ćemo odluku o upisu u srednje škole

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će Ministarstvo, nakon intenzivne komunikacije sa zainteresiranima, unijeti izmjene u odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole te da će se neki od prethodno ukinutih programa vratiti.

"No, duboko se nadam da će inzistiranje na tim programima i odobrenje za zahtjeve rezultirati većim upisom učenika", rekao je ministar odgovarajući na pitanje novinara da prokomentira mnogo primjedaba na Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. za koju je 14. svibnja završilo e-savjetovanje.

Naime, istaknuo je, godinama se ponavlja da se prijavljuje maksimalan broj programa pa se u neke programe ne upisuje nijedan učenik. "To je opterećenje nastavnicima koji ne izvode nastavu jer nema učenika, a nosi i financijske posljedice za proračun. Rad s tako malo učenika u razredima nije dobar ni za učenike", rekao je ministar.

Nijedna primjedba nije stigla od roditelja

"Očekivali smo da će županije i drugi osnivači biti realniji u pristupima", istaknuo je Fuchs. "Zanimljivo je da nijedna primjedba nije stigla od roditelja, nitko od njih se nije našao pogođen", dodao je.

Na primjedbu da se ukidaju razredi kuhara, ministar je naveo da se to dogodilo samo tamo gdje se zadnjih godina nije prijavio nijedan učenik. 

Upitan da komentira najavu odgojitelja da će zatražiti ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o predškolskom odgoju, Fuchs je odgovorio da je to njihovo pravo. "Mi mislimo da smo napravili posao dobro i ne razumijem te povike. Ne znam što bi na razini ustavnosti bilo povrijeđeno u izmjenama i dopunama zakona", rekao je. 

"Koliko sam shvatio, odgajatelji imaju bojazan da će se povećati odgojne skupine djece, pa da neće moći kvalitetno raditi. Ne znam gdje to nalaze u zakonu, pogotovo kad se najavljuju gradnje dječjih vrtića i spominje se mogući nedostatak odgojitelja",  zaključio je Fuchs.
Ministar je u Rijeci sudjelovao u proslavi Dana Sveučilišta u Rijeci.

Izvor: Hina/Vlada

Pisane vijesti | Radovan Fuchs