Ministar Beroš: Preventivnim pregledima do višestrukih dobrobiti

“Preventivni zdravstveni pregledi koje se pripremamo provoditi od ove godine donijet će višestruke koristi građanima, njihovim obiteljima, poslodavcima i zdravstvenom sustavu, a imat će pozitivnog učinka i na zdravstveni proračun i društvo u cjelini”, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Pokretanje redovitih preventivnih zdravstvenih pregleda svih punoljetnih hrvatskih građana dio je promišljanja o neophodnim promjenama u našoj zdravstvenoj politici u odnosu građana prema vlastitom zdravlju i potrebama zdravstvenog sustava s namjerom da se naglasak stavi na kontrolu zdravstvenog stanja svakoga od nas, sprječavanju oboljenja ili što ranijem otkrivanju bolesti, posebno zloćudnih, čime se povećava mogućnost njihova uspješnog liječenja. Time se želimo u budućnosti priključiti razvijenim zemljama u našem europskom okruženju koje preventivnim pregledima postižu puno bolje rezultate u zaštiti zdravlja svojih građana i učinkovitijem liječenju bolesti.
 
„Dosadašnja naša iskustva, ali i drugih zemalja, pokazuju da ustrajnost u zdravstvenoj prevenciji i stvaranju navika građana za redovitim kontrolama zdravstvenog stanja donosi mnogostruke koristi. Prvenstveno da se pojedinac, ali i njegova obitelj i zdravstveni sustav učinkovitije nose s izlječivim bolestima, a nije zanemariva niti mjerljiva dobrobit poslodavcima kao i zdravstvenom i državnom proračunu“, kazao je ministar zdravstva u najavi sveobuhvatnih priprema zdravstvenog sustava za početak primjene preventivnih pregleda u našoj zemlji.
 
Kako bi se uspješno provodili ovi preventivni zdravstveni pregledi, jedna od neophodnih mjera je i bolja organiziranost svih dijelova zdravstvenog sustava. Da bi se povećala njegova učinkovitost, prilagodljivost potrebama pacijenata i financijska održivost, a zdravstvenim djelatnicima omogućilo da koriste svoje potencijale i ostvaruju bolje profesionalne rezultate te zdravstvenom sustavu da u punoj mjeri koristi sve raspoložive kapacitete, ministar zdravstva uputio je krajem prošle godine svim ravnateljima javnih zdravstvenih ustanova zahtjev da se odgovorno posvete prilagodbi organizacije rada ustanova, korištenju radnog vremena i ispunjavanju svih radnih obveza, a od inspekcijskih službi Ministarstva zdravstva zatražio da nadziru njihovo provođenje.

„Dosadašnji provedeni inspekcijski nadzori pokazuju da se u zdravstvenim ustanovama najveći dio zaposlenika odgovorno odnosi prema obvezama, od pridržavanja propisanog radnog vremena do ispunjavanja radnih obveza i pružanja usluga pacijentima“, rekao je ministar.

„Nažalost, naši inspektori utvrdili su da ima i liječnika koji nisu poštivali svoje radne obveze neopravdanim izostancima u radno vrijeme, radom u privatnim ustanovama bez odgovarajućih odobrenja ravnatelja svojih matičnih ustanova ili neispunjavanja svojih radnih obveza te će se slijedom dosadašnjih uvida inspekcijski nadzori nastaviti i ubuduće. Za utvrđene nepravilnosti pokrenuti su postupci utvrđivanja odgovornosti, a nadležna tijela sustava odlučit će o sankcijama u skladu s važećim propisima“, istaknuo je ministar i dodao da je zadaća zdravstvene administracije stvaranje optimalnih uvjeta za rad svim zdravstvenim djelatnicima, te pružanje što kvalitetnijih usluga pacijentima.

 „Naš zdravstveni sustav može i mora biti učinkovitiji. Pokazali smo to i tijekom pandemijskog razdoblja. Liječnici iz javnog zdravstvenog sustava moći će i nadalje u svoje slobodno vrijeme dodatno raditi u privatnoj praksi pod za to propisanim uvjetima i uz odobrenja ravnatelja svojih matičnih ustanova, ako su prethodno ispunili sve svoje radne obveze i odradili propisano radno vrijeme. Tako najbolje čuvamo ljudsko i profesionalno dostojanstvo svih onih liječnika i zdravstvenih djelatnika koji u potpunosti ispunjavaju svoje radne obveze, ali štitimo prava i interese naših pacijenata i osiguranika“, naglasio je ministar Beroš.

Pisane vijesti