Ministar Panenić: Strategijom pametne specijalizacije „otključavaju“ nam se sredstva EU u iznosu od 664 milijuna eura

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/ožujak/30 ožujka/Sjednica_1.jpg

Donošenjem Strategije otključavaju se alocirana sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., koja se usmjeravaju na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

„Uspjeli smo spasiti sredstva iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“ u visini od 60,6 milijuna kuna“, kazala je na početku sjednice Vlade ministrica rada i mirovinskoga sustava Nada Šikić. Pojasnila je da je program namijenjen za zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju, a bit će distribuiran poglavito u županije s najvećim socijalnim problemima. „Žene koje program zapošljava radit će na području socijalne skrbi, skrbi o starijim korisnicima socijalne zašite, starijim osobama s niskim primanjima, kao i samačkim staračkim domaćinstvima. Preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u javni rad će se uključiti 2594 žene na području cijele Hrvatske“, rekla je ministrica Šikić.

Predsjednik Vlade Tihomir Orešković najavio je posjet Vukovaru i naglasio da će tema razgovora biti investicije. Naveo je primjer investitora koji treba 10.000 hektara kako bi investirao te zaključio da je potrebno istražiti sve opcije i načine pokretanja investicija u Slavoniji. S tim u vezi, napomenuo je kako se sastao s glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom te su također otvorili dijalog o načinima kako ubrzati procese vezane uz investicije.

Vlada je na sjednici prihvatila prijedlog o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine. Kako je objasnio ministar gospodarstva Tomislav Panenić, dobiveno je preliminarno pozitivno mišljenje Europske komisije u kojem je naznačeno da su dostavljenim Prijedlogom strategije zadovoljeni svi kriteriji. Navedena Strategija je jedan od obvezujućih preduvjeta za povlačenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i njezinim donošenjem "otključavaju" se alocirana sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja se usmjeravaju na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Ključni ciljevi Strategije su poticanje gospodarskog rasta i radnih mjesta s fokusom na suradnju gospodarskog i znanstveno-istraživačkog sektora gdje Hrvatska ima najveći potencijal za pametan, uključiv i održiv rast temeljen na njenim prednostima i potencijalima za napredak i izvrsnost.

O Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva govorio je ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, koji je kazao da se njime usklađuju pravila u zemljama članicama EU o stavljanju na raspolaganje, uvođenju, posjedovanju i uporabi određenih kemijskih tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, s ciljem ograničavanja njihove dostupnosti javnosti i osiguravanja odgovarajućeg prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu nabave. Ciljevi Uredbe su ograničiti pristup pojedinaca određenim prekursorima eksploziva iznad određene granične vrijednosti koncentracije  i onemogućiti proizvodnju eksploziva u „kućnoj radinosti“ kako za terorističke tako i bilo koje druge svrhe.

Što se tiče Uredbe o poticanju ulaganja, ministar Panenić kazao je da se ovom Uredbom propisuje se oblik i obvezni sadržaj Prijave za korištenje potpore za ulaganje s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna potpora; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te se propisuje postupak prijave za korištenje potpora i taksativno navodi sva potrebna dokumentacija koju podnositelji prijava moraju dostaviti nadležnim ministarstvima. Dodao je da se radi o potporama za ulaganja u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13 mil. eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta VSS povezanih s projektom ulaganja, i odnose se isključivo na novootvorena društva (start-up poduzeća). Stoga novi Zakon, povećava konkurentnost i atraktivnost Hrvatske za ulaganja.

Vlada je prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a i Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a. Naime, društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužit će se kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 250.000.000,00 eura, a sredstva će se iskoristiti za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a i to za refinanciranje, odnosno zatvaranje, dospjelih glavnica postojećih kredita komercijalnih banaka, te za restrukturiranje društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarina d.o.o. (HAC-ONC). Ministar pomortsva, prometa i infrastrukture Oleg Butković također je kazao da je kontaktirao Upravu HAC-a u vezi zastoja na autocesti A1 na Uskrsni ponedjeljak. Dodao je da su se radovi sa sigurnosnog aspekta morali napraviti, a do petka će dobiti odgovor je li bilo alternativnih mogućnosti. „To se više neće ponoviti“, obećao je ministar.

Također, Vlada je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine, čime se nastavlja sufinanciranje prijevoza učenicima.
 

Pisane vijesti | Govori i izjave