Održana 6. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/studeni/24 studenoga/sjed.jpg

Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o javnoj nabavi te su Gradu Vukovaru odobrena sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 700.000 kuna za sufinanciranje obilježavanja 25. obljetnice „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“.

S današnje 6. sjednice Vlade Republike Hrvatske, Saboru je upućen Prijedlog zakona o javnoj nabavi. Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić naglasila je kako je ovaj zakon vrlo kompleksan i opsežan, s više od 450 članka. Osim što prenosi odgovarajuću europsku direktivu, kazala je, u izradi zakona korištena su i iskustva stečena u provođenju javnih nabava proteklih godina. Potpredsjednica Dalić izvijestila je da je zakon pripreman tijekom prošle godine u uskoj suradnji s gospodarstvenicima te predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore. „Ovaj prijedlog u najvećoj mogućoj mjeri uključuje i iskustva i sugestije dosadašnjih sudionika u postupcima javne nabave, čime je ostvaren važan iskorak, naglasila je. Pojasnila je i da novine koje donosi zakon idu u pravcu fleksibilizacije postupka, povećanju transparentnosti, stvaranju okvira za veću konkurenciju tj. više ponuditelja, a krajnji rezultat koji se očekuje su manji troškovi za državu za nabavu roba i usluga kroz javnu nabavu te značajno smanjivanje opterećenja i troškova gospodarstvu. Istaknula je da se ukidaju i neke pristojbe i smanjuju jamstva. Ministarstvo gospodarstva je, kazala je, izračunalo da će primjenom novog zakona doći do smanjivanja troškova za gospodarstvo od približno 42 milijuna kuna. „Efekte na smanjenje troška javne nabave za naručitelje je teško procijeniti, ali tržište je vrijedno 40 milijardi kuna i stoga vjerujem da će biti značajne, zaključila je ministrica Dalić.

Potpredsjednica Vlade Martina Dalić istaknula je da je najvažnija promjena koja se predlaže novim zakonom uvođenje ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno da najniža cijena više ne bude jedini i najvažniji kriterij ocjene ponuda u postupcima javne nabave. Pojasnila je da će kriteriji za odabir najboljih ponuditelja i dalje ostati cijena, uz odgovarajuće dodatne kriterije koje će propisati sam naručitelj, a cijena će po zakonu moći biti maksimalno 90 posto ukupne strukture vrijednosti. Pritom sam naručitelj može odrediti u kojem je postotku važnost cijene kao kriterija u određenoj nabavi. Obvezatnost tog kriterija na snagu će stupiti nakon 6 mjeseci, a do tada će Ministarstvo provoditi intenzivnu edukaciju naručitelja te izraditi procedure za punu primjenu ekonomski najpovoljnije ponude. Nadalje, predlaže se i uvođenje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi, odnosno obrasca kojim će ponuditelj dati izjavu da udovoljava svim traženim uvjetima, a tek će ponuditelj koji bude najpovoljniji morati dostaviti detaljne dokaze. Pritom se zakonom predviđa da se u roku od godine dana objedine svi registri koji sadrže podatke i iz kojih se izdaju potvrde koje su poduzetnici do sada morali prikupljati kao dokaz za sudjelovanje na pojedinom natječaju. Također, predviđa se i obveza prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dijela dokumentacije o nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave. Cilj je spriječiti da se kroz samu dokumentaciju definira pobjednik natječaja, odnosno da se pridonese transparentnosti postupka javne nabave.

Obrazlažući Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić podsjetio je da je Republici Hrvatskoj odobreno prijelazno razdoblje s danom 31. prosinca 2017. godine za dostizanje minimalne trošarine na cigarete. Ovom uredbom utvrđuje se da će specifična trošarina s trenutnih 230 porasti na 275 kuna za tisuću komada cigareta, a proporcionalna trošarina će se smanjiti s 38 na 36 posto od maloprodajne cijene cigareta. Minimalna trošarina na cigarete povećat će se sa 648 na 671 kunu za tisuću komada cigareta. Na ostali duhan za pušenje trošarina se podiže s 500 na 600 kuna za kilogram, dok trošarina za sitno rezani duhan s 550 na 600 kuna za kilogram. Državni tajnik Tufekčić istaknuo je kako je očekivani fiskalni učinak ove odluke 140 milijuna kuna na godišnjoj razini, a da se u maloprodajnim cijenama ovo povećanje trošarina ne bi smjelo odraziti kao porast cijene veći od jedne kune po kutiji. Ova uredba stupa na snagu 1. prosinca 2016. godine.
 
Vlada je izmijenila Uredbu o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Također, izmijenja je i Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. „Donošenjem ovih izmjena uvodi se tranzicijsko rješenje kojim se želi omogućiti normalno funkcioniranje i poslovanje nekih od tih trgovačkih društava koje su slijedom politički okolnosti tijekom ove godine bez svog upravljačkog vodstva“, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Dodao je kako takva situacija ta društva dovodi u situaciju da ne mogu kvalitetno i pravilno obavljati svoje poslovanje te objašnjava da, slijedom zakona o primopredaji vlasti, članovi NO i uprava stavljaju svoje mandate na raspolaganje, kao i da je u većini trgovačkih društava njihov mandat već istekao. „Kako se ne bi doveli u situaciju nefunkcioniranja trgovačkih društava, koja su od posebnog interesa za Hrvatsku, uvest će se privremeno rješenje u kojem će se članovi uprava i NO-a imenovati na šest mjeseci“, rekao je predsjednik Vlade. Ministar državne imovine Marić kazao je kako su kod izrade uredbi dobivena mišljenja ministarstva koja nisu imala primjedbi, kao ni Ured za zakonodavstvo. „Ovakvim se sustavom i nadalje jamči transparentnost postupka i mogućnost odabira najkompetentnijih osoba za uprave i NO-e trgovačkih društava“, istaknuo je.

Izmijenjena je i Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. Ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić podsjetio je da je Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama sklopljen 12. prosinca 2012. godine, a na snazi je do 12. prosinca 2016. godine. Sredstva za isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u javnim službama osiguravaju se u državnom proračunu.  Postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pokrenut je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 16. ožujka 2016. godine te je tada imenovan i pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske.  Budući da je u međuvremenu formirana nova Vlada Republike Hrvatske, potrebno je u svrhu nastavka započetog postupka, donijeti odluku kojom se u pregovarački odbor imenuju novi članovi Vlade Republike Hrvatske, kao i predsjednik pregovaračkog odbora.
 
Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Gradu Vukovaru odobrena su sredstva u iznosu od 700.000 kuna za sufinanciranje obilježavanja 25. obljetnice „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier predstavio je Odluku o osnivanju Radne skupine za obilježavanje 25. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Potpredsjednik Vade Stier podsjetio je da Republika Hrvatska 15. siječnja 2017. godine obilježava 25. obljetnicu međunarodnog priznanja. „Radi se o jednom od ključnih događaja u hrvatskoj povijesti i stoga je ovu obljetnicu potrebno svečano i dostojanstveno obilježiti“, istaknuo je.  U tom kontekstu predlaže se osnivanje međuresorne Radne skupine čija zadaća je izrada prijedloga programa svečanog obilježavanja, predlaganje programa Odboru za obilježavanje obljetnica, te daljnje aktivnosti na pripremi i organizaciji svečanog obilježavanja ove obljetnice.

Na kraju, ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić osvrnuo se na situaciju u zagrebačkom Studentskom centru. Podsjetio je da je sanacija SC-a počela prije tri godine, a do sada je u tom postupku, koji se subvencionira iz državnog proračuna, isplaćeno 136 milijuna kuna. „Sanacija se pokazala neuspješnom jer su za više od 15 milijuna kuna porasli troškovi, a strukturne promjene nisu ostvarene“, kazao je ministar Barišić. Izvijestio je da su u sklopu sanacije počeli i pregovori o kolektivnim ugovorima, koje vodi pregovarački tim koji je imenovalo Sanacijsko vijeće. Ministar je rekao da je razgovarao sa sanacijskim upraviteljem te predstavnicima štrajkaškog odbora i Sanacijskog vijeća te je zaključeno da se Kolektivni ugovor može sklopiti, ali bez povećanja materijalnih prava jer je to proturječno sanaciji koja u tijeku. „Konačno je rješenje da se što prije ovlasti Sanacijsko vijeće da provede strukturne promjene, završi sanaciju i pokrene pregovore o Kolektivnom ugovoru“, kazao je ministar Barišić, pojasnivši kako se ne mogu povećati materijalna prava radnika, jer bi to značilo daljnje povećanje duga za najmanje 5 milijuna kuna godišnje.
Tekst: Vlada RH/Hina
 

 

Pisane vijesti | Andrej Plenković