Potpisivanje Sporazuma o financiranju za nacionalni Phare program za 2006. godinu

Mr. sc. Martina Dalić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije te Nacionalni koordinator programa pomoći, i Vincent Degert, šef Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, potpisat će u srijedu, 31. siječnja 2007. godine, u 14.00 sati, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Sporazum o financiranju za nacionalni Phare program za 2006. godinu u iznosu od 61.062 milijuna €.

Nakon potpisivanja sporazuma, predviđene su izjave za predstavnike medija i kratka prezentacija projekata koji će biti financirani iz nacionalne komponente programa Phare za proračunsku godinu 2006.Najave