Pravno mišljenje Radne skupine pravnih fakulteta i mišljenje DORH-a o ugovorima Hrvatske i MOL-a

Vlada je temeljem Okvirnog sporazuma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i četiri pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj 21. studenog 2022. zatražila izradu sveobuhvatnog pravnog mišljenje o ništetnosti ugovora s MOL-om i isplati naknade štete temeljem pravorijeka Arbitražnog suda pri Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID-a).
Navedeno Pravno mišljenje izradili su profesori s katedri međunarodnog privatnog prava, kaznenog, trgovačkog i obveznog prava. Mišljenje je izrađeno 16. siječnja te dostavljeno Vladi i Ministarstvu pravosuđa i uprave 26. siječnja 2023. godine.
Pravno mišljenje, između ostalog, daje odgovor na pitanja vezana za:
 
  • pravne učinke presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske na ugovore između Republike Hrvatske i MOL-a;
  • stajalište o mogućnosti poduzimanja pravnih radnji i nadležnosti za osporavanje navedenih ugovora te
  • mišljenje o obvezi izvršenja pravorijeka ICSID-a.
Stajališta pravnih fakulteta sumirana su pod točkom IX. „Sažetak“ Pravnog mišljenja. Ne ulazeći u tumačenje mišljenja pravnih fakulteta skrećemo pažnju da je u istom izraženo stručno stajalište kako:
  • Presuda Županijskog suda u Zagrebu u predmetu Sanader i Hernadi koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda ne proizvodi učinke u odnosu na ugovore između Republike Hrvatske i MOL-a
  • pod pretpostavkom da su arbitražne klauzule iz ugovora s MOL-om valjane, (a pretežu razlozi da jesu) ne postoji nadležnost suda Republike Hrvatske za odlučivanje po tužbi Hrvatske protiv društva MOL, a radi utvrđenja ništetnosti ovih ugovora.
  • je naknadu štete iz pravorijeka ICSID-a oportuno podmiriti, u skladu sa međunarodnim obvezama (točka 51.).

U pogledu izvršenja odnosno plaćanja naknade štete MOL-u slijedom ICSID-ovog pravorijeka zatraženo je i očitovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, koje je dostavljeno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 27. siječnja 2023. godine.
U svrhu transparentnosti i informiranja javnosti o stajalištima neovisnih pravnih stručnjaka te nadležnog pravosudnog tijela, Vlada objavljuje navedena mišljenja u cijelosti.
Ujedno, objavljuju se i ranije zatražena mišljenja predstojnika Katedre za međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske iz 2021. godine.

Pisane vijesti