Priopćenje sa zatvorenoga dijela 130. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 130. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 12. srpnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2021. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2021. godinu te Odluka o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2021.
 
Dana je suglasnost na tekst i ovlaštenje za potpisivanje Dodatka 1 Kupoprodajnog ugovora za brod za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih i strukturnih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Srpanj/130%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2005%2007%202022%20(2).xlsx
 
Podzakonski prijedlozi: 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Srpanj/130%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2005%2007%202022%20(2).xlsx

Što se tiče kadrovskih pitanja, Verica Tomić imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Čeminac iz razloga što je prestao mandat izabranom načelniku Općine Čeminac podnošenjem ostavke.
 
Skupštini društva Odašiljači i veze d.o.o. Vlada je predložila izbor novih članova Nadzornog odbora društva Odašiljači i veze d.o.o., temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, na mandat od četiri godine. Za članove je predložila mr. sc. Ivana Damjanovića i Krešu Antonovića.
 
Tanja Kral imenovana je novom članicom Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova umjesto dosadašnjeg člana Upravnog vijeća koji je preminuo.
                                                                                              
Razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije Valentina Cesar, a novom članicom imenovana je Emina Kovačević, kao predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
 
Donesen je Prijedlog odluke o imenovanju dr. sc. Bosiljke Britvić Vetme članicom Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koja se imenuje na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, umjesto dosadašnjeg člana koji je preminuo. Prijedlog odluke upućuje se Hrvatskom saboru na donošenje.
 
Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji član Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Marko Markić koji je imenovan kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove energetike.

Pisane vijesti | Priopćenja