Priopćenje sa zatvorenoga dijela 180. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 180. sjednice, Vlada je utvrdila stajalište za sastanak Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), koji će se održati 26. i 27. rujna 2019. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39., stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
 
Utvrđeni su prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za otvaranje konzulata, na čelu s počasnim konzulima. Poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, nismo u mogućnosti objaviti cjelovit materijal ovih prijedloga.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: http://bit.ly/2lG5jcZ
 
Podzakonski prijedlozi: http://bit.ly/2lVccXI
 
Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima. Pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova Mario Horvatić, zbog odlaska na novu dužnost, razriješen je s danom 27. rujna 2019. godine.
Na osobni zahtjev razriješena je pomoćnica ministrice kulture Iva Hraste Sočo, s danom 30. rujna 2019. godine.
 
Državnoj službenici Dubravki Đurić Nemec dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju u Ministarstvu kulture, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, s danom 1. listopada 2019. godine.
 
Dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta Irena Relić razriješena je te je novim članom imenovan Marin Vuković, kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 
Nadalje, novim supredsjedateljem Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana imenovan je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.
 
Skupštini društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjih te izbor novih članova Nadzornog odbora Društva, u novom mandatnom razdoblju, temeljem provedenog postupka po Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, broj 12/19). Predlaže se opoziv članova Sanija Ljubunčića, Tanje Major i Zdenka Simičića, zatim izbor Ivana Benete te ponovni izbor Sanija Ljubunčića i Tanje Major. Također, Skupštini društva predlaže se imenovanje Branka Lubine članom Uprave - direktora društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Pisane vijesti