Priopćenje sa zatvorenoga dijela 226. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 226. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. lipnja 2023.,Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 19. lipnja 2023. te Vijeće za okoliš (ENVI), 20. lipnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su i odgovori Republike Hrvatske na obrazložena mišljenja Europske komisije broj 2022/0362, u vezi s ravnotežom između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi te broj 2021/2120, u vezi sa suzbijanjem terorizma. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske na Prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja uredbe iz članka 137. stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18. i 125/19.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Upravnom sudu u Splitu Vlada je uputila odgovor u upravnom sporu radi davanja koncesije.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Andreja Metelko-Zgombić imenovana je supredsjedateljicom, a Matija Očuršćak, Dubravka Smolić Vlaić i Danijel Gortan članovima Zajedničkog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu.
 
Državnom službeniku Danijelu Škugoru dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
 
Dr.sc. Ljiljana Blažević imenovana je predsjednicom Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, na temelju provedenog javnog natječaja na kojem je bila jedina kandidatkinja.
 
Zbog isteka mandata, Vlada je Hrvatskom saboru uputila prijedlog razrješenja dosadašnje članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije dr.sc. Majde Tafre-Vlahović. Također, Vlada je Hrvatskom saboru predložila njezino ponovno imenovanje članicom Upravnog vijeća, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu iz reda stručnjaka za medije, na kojem je bila jedina kandidatkinja.
 

Pisane vijesti