Priopćenje sa zatvorenoga dijela 271. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 271. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za okoliš (ENVI), 18. prosinca 2023. te Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 19. prosinca 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
Utvrđen je i odgovor Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije: broj 2021/2198, u vezi s reguliranim profesijama. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
Vlada se očitovala na Poziv Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu prethodnih obavijesti vezanih uz prijedlog Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona o djelatnosti psihoterapije („Narodne novine“, broj 18/22.)
Donesen je i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točke su označene stupnjem tajnosti "ograničeno" te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
                              
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Zdravko Zrinušić razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike, a dr.sc. Tereza Rogić Lugarić imenovana je novom članicom Upravnog vijeća, kao predstavnica ministarstva nadležnog za financije.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Vijeća nacionalne infrastrukture prostornih podataka, dr.sc. Milan Rezo, Božo Zeba i Filip Nevistić. Novim članovima Vijeća imenovani su Bojan Linardić, Lidija Suman i Igor Miodrag, kao predstavnici tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, poslove e-Hrvatska i poljoprivrede.
 
Razriješena je dosadašnja članica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala dr.sc. Vesna Ivasović, a novim članom Nacionalnog vijeća imenovan je Žarko Bošnjak, kao predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje.
 
Radi isteka mandata razriješena je dosadašnja glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr.sc. Ivanka Stričević te je ponovno imenovana na tu dužnost, temeljem provedenog javnog natječaja.
 
Temeljem razrješenja člana Vlade dr.sc. Davora Filipovića, donesene su odluke o razrješenjima odnosno opozivima s dosadašnjih dužnosti koje je obavljao kao član Vlade.
 
Tako je razriješen dužnosti člana stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske - Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku i Koordinacije za gospodarstvo.
 
Izmjenom Odluke o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb, dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti člana Savjeta.
 
Izmjenom Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije, dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti člana Međuresorne radne skupine za Europski semestar.
 
Dr.sc. Davor Filipović razriješen je i dužnosti predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
 
Izmjenom Odluke o osnivanju Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe, dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti člana toga Povjerenstva.
 
Dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti predsjednika, a Frane Barbarić dužnosti člana Kriznog tima odgovornog za provedbu plana intervencije u mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.
 
Dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
 
Izmjenom Odluke o Međudržavnom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti predsjednika hrvatskog dijela izaslanstva.
 
Dr.sc. Davor Filipović razriješen je i dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskih voda.
 
Nadalje, dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.
 
Izmjenom Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti člana tog Upravnog vijeća.
 
Dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnosti i konkurentnost.
 
Donesen je Zaključak kojim se opoziva član Glavne skupštine društva INA-Industrija nafte d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku dr.sc. Davor Filipović.
 
Također, donesen je Zaključak kojim se opoziva član Skupštine društva Hrvatska elektroprivreda d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku dr.sc. Davor Filipović.
 
Donesen je i Zaključak kojim se opoziva član Skupštine društva Janaf-Jadranski naftovod d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku dr.sc. Davor Filipović.
 
Donesen je Zaključak kojim se opoziva dr.sc. Davor Filipović kao član Skupštine društva Narodne novine d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku, a istovremeno se Hrvoje Bujanović određuje novim članom.
 
Dr.sc. Davor Filipović razriješen je dužnosti supredsjedatelja Zajedničkog gospodarskog odbora Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske, zatim supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana te supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana.

Pisane vijesti