Priopćenje sa zatvorenoga dijela 73. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 73. sjednice, Vlada je dala suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je usmeno izviještene o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješen je dio dosadašnjih članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, Antun Herceg i Nada Zidar-Bogadi.
 
Novim članovima tog Međuvladinog mješovitog odbora imenovani su Tomislav Perić, Nandor Čapo i Ivo Kujundžić, kao predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije.
 
Na osobni zahtjev razriješen je član Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu dr.sc. Mirko Klarić. Novim članom Upravnoga vijeća imenovan je dr.sc. Boris Ljubanović.
 
Državnoj službenici Maji Vitaljić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprečavanje korupcije, u Ministarstvu pravosuđa i uprave, s danom 5. rujna 2021. godine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 4. rujna.
 
Irenko Pilat imenovan je povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Pazina.
 
Državnoj službenici Martini Kuman Kardum ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, s danom 5. rujna 2021. godine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 4. rujna.
 
Donesen je Zaključak kojim se Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. predlaže imenovanje Nine Vojnić Žagar za direktoricu toga Društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje najduže od šest mjeseci, jer joj ističe mandat 26. kolovoza 2021.

Pisane vijesti | Priopćenja