Priopćenje sa zatvorenoga dijela 89. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 89. sjednice Vlade usvojena su odnosno verificirana stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara, i to: Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. prosinca 2021., Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa (TTE Transport), 9. prosinca 2021., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 12. i 13. prosinca 2021., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 13. prosinca 2021. te Vijeće za opće poslove (GAC), 14. prosinca 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
           
Vlada se očitovala Ustavnom sudu na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („Narodne novine“, broj 119/21.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Dana je suglasnost na tekst i ovlaštenje za potpisivanje Dodatka 1 Ugovoru o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514 s društvom 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka, kao i suglasnost na tekst i ovlaštenje za potpisivanje kupoprodajnog ugovora za brod za prijevoz automobila i kamiona Gradnja br. 514.
 
Članovi Vlade usmeno su izvješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3oGAO4b
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/33itvHL
 
Što se tiče kadrovskih pitanja,            usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju komodora Milana Blaževića zapovjednikom Obalne straže Republike Hrvatske, s danom 1. siječnja 2022. godine, na rok od dvije godine, te je upućen Predsjedniku Republike Hrvatske na donošenje.
 
Imenovani su predsjednica i članovi Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, i to pet predstavnika nadležnih ministarstava, dva predstavnika područne (regionalne) samouprave, tri predstavnika reprezentativnih udruga sindikata, tri predstavnika reprezentativnih udruga poslodavaca, predstavnik organizacije civilnog društva, predstavnik Hrvatske gospodarske komore, predstavnik Hrvatske obrtničke komore, nacionalni koordinator sektorskih vijeća, tri predstavnika visokih učilišta, predstavnik ustanove koja se bavi obrazovanjem odraslih, predstavnik agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, predstavnik agencije nadležne za strukovno obrazovanje, predstavnik agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje i predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predsjednicom je imenovana Marina Cvitanušić Brečić, a članicama i članovima Irena Bačelić, Danijela Žagar, Robert Blažinović, Luka Novosel, mr.sc. Edita Stilin, Davor Lonić, dr.sc. Dragan Bagić, Darko Šeperić, Suzana Curavić, Jasminka Martinović, Hrvoje Balen, Dario Ćorić, dr.sc. Ivana Bilić, dr.sc. Petar Mišević, Mirela Franović, Josipa Češnovar, dr.sc. Ivana Čuković-Bagić, dr.sc. Damir Vusić, dr.sc. Gordana Nikolić, Andrej Marušić, dr.sc. Vesna Ivasović, Mario Vučić, mr.sc Emita Blagdan te Ivana Drobac Kern.
 
Razriješeni su dosadašnja predstavnica i zamjenici predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe Sanja Predavec, Dušan Mandac i Dijana Vuksan. Novim predstavnikom imenovan je Dušan Mandac, zamjenicom predstavnika Nina Bončić-Mijatović, kao predstavnici Ministarstva zdravstva, te Željka Gluhak, zamjenicom predstavnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ – Putnički prijevoz d.o.o. izbor mr.sc. Jasne Divić za članicu Nadzornog odbora toga društva, do imenovanja člana Nadzornog odbora temeljem provedenog postupka, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Tihana Lovrić imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Rogoznica iz razloga što je izabrani općinski načelnik podnio ostavku.
 
Zbog isteka mandata, s danom 21. prosinca 2021. godine, razriješena je glavna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova Sanda Šimić Petrinjak, te joj je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika, s danom 22. prosinca 2021., do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Jadranski naftovod d.d. imenovanje Anje Bagarić, Josipa Spajića i Marija Rođaka za članove Nadzornog odbora toga društva, do imenovanja članova Nadzornog odbora temeljem provedenog postupka, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im mandat ističe 19. siječnja 2022.

Pisane vijesti