Priopćenje za zatvorenoga dijela 138. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 138. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za vanjske poslove (FAC), koji će se održati 21. siječnja 2019. i Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) koje se održava 22. siječnja 2019. godine.
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je odgovorila na Pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2018/0346, u vezi s pristupačnosti internetskih stranica i broj 2018/0347, u vezi sa suzbijanjem terorizma.  Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom, u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesen je zaključak u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Države Katar, o suradnji u vojnom području. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je usvojila usmena izvješća o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti.
 
Donesene su i neke kadrovske odluke.
 
Na osobni zahtjev, razriješen je pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić.
Budimir Peranić imenovan je povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Županijske skupštine Ličko-senjske županije, sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Županijske skupštine Ličko-senjske županije, jer nije u Zakonom određenom roku donijela proračun.
 
Povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća Grada Iloka, imenovana je Jasminka Dragun, sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskoga vijeća Grada Iloka, jer u Zakonom određenom roku nije donijelo proračun.
 
Povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća Grada Ogulina imenovana je Marina Kolaković, sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskoga vijeća Grada Ogulina, jer u Zakonom određenom roku nije donijelo proračun.
 
Branko Sabo imenovan je povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskoga vijeća Općine Davor, sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskoga vijeća Općine Davor, jer u Zakonom određenom roku nije donijelo proračun.
 
Vlada je Glavnoj skupštini društva Adriatic Croatia International Club d.d. – ACI,  predložila imenovanje Dražena Ivanušeca za izbor člana Nadzornoga odbora Društva, najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer mu je istekao mandat.
 
Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik, d.o.o., Vlada je predložila imenovanje Frane Luetića za direktora Društva, do provedbe postupka imenovanja direktora temeljem natječaja, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, jer mu mandat istječe 3. veljače 2019. godine.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj i to Ivana Pilko Čunčić i mr. sc. Branko Sočanac. Kao predstavnike Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, dijelom novih članova navedenog Međuvladinog mješovitog odbora, imenovani su Momir Karin i Alen Tahiri.
 
Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova  Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. Razriješeni su: mr. sc. Vera Šutalo, Edita Guberina, Suzana Kunac, Ivan Kujundžić, mr. sc. Branko Sočanac. Dijelom novih članova navedenog mješovitog odbora, kao predstavnici ministarstava i drugih institucija, imenovani su: dr. sc. Iva Hraste Sočo, Nandor Čapo, Renato Kunić, Vanja Gavran i Alen Tahiri.
 
Razriješen je dio  dosadašnjih članova i zamjenice članova Savjeta za razvoj civilnoga društva: Boris Jurinić, dr. sc. Krešimir Šamija, dr. sc. Martina Jeričević i Vesna Fabris. Dijelom novih članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, kao predstavnike Ministarstva kulture, Središnjega državnog ureda za šport i Udruge općina u Republici Hrvatskoj, imenovani su Dinko Klarić i dr. sc. Martina Jeričević, a dijelom novih zamjenika i zamjenica članova imenovani su Darko Vučić i Valentina Mucak.
 

Pisane vijesti | Priopćenja