Dan borbe protiv nasilja nad ženama: Pokrećemo ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/studeni/9 studenog/PVRH.jpg

Dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenoga, u znak sjećanja na sestre Mirabal ubijene u Dominikanskoj Republici na današnji dan 1960. godine zbog svojeg političkog djelovanja, uključujući aktivizam za zaštitu prava žena.

Usprkos poboljšanju položaja žena u društvu, trećina žena u Europskoj uniji bila je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja, mnoge su izložene psihičkom nasilju od svojih partnera, a procjenjuje se da je svaka dvadeseta tijekom svog života bila žrtva silovanja. Broj femicida – ubojstva žena –u porastu je i u Hrvatskoj, a velik broj slučaja nasilja nad ženama nije prijavljen.

Vlada Republike Hrvatske u svom će djelovanju slijediti tzv. 3P pristup koji podrazumijeva prevenciju nasilja, protekciju žrtava i procesuiranje počinitelja. Nasilje nad ženama je nedopustivo i napori za njegovo iskorjenjivanje preduvjet su osiguravanja ravnopravnosti spolova. Adekvatan i transparentan sustav podrške žrtvama, sustavna edukacija svih tijela koja se bave nasiljem nad ženama te jačanje preventivnih mjera, ciljevi su rada Vlade u ovom području.

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je kako žene žrtve nasilja u Hrvatskoj moraju biti bolje zaštićene, a počinitelji sankcionirani. Najavio je da će stoga Vlada Republike Hrvatske, odnosno ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, što skorije pokrenuti postupak ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija, u Hrvatskom saboru.

Istanbulska konvencija Vijeća Europe prvi je pravno obavezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala 2013., a stupila je na snagu 2014. ratifikacijom deset država članica. U ožujku 2016. Europska komisija predložila je da i Europska unija ratificira Konvenciju. Dokument uspostavlja standarde zaštite žrtava nasilja, dostupnosti centara za pomoć, telefonsku liniju za pomoć te jamče kazneni progon počinitelja svih oblika nasilja.

Pisane vijesti | Andrej Plenković