Sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 7. lipnja 2018. godine, u 9.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:         
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (EU)
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o žičarama (EU)
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o arhivskom gradivu i arhivima
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o muzejima
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o audiovizualnim djelatnostima
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (EU)
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije (EU)
 
10.       Prijedlog odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala
 
12.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. 
             
13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu državne imovine za sklapanje Aneksa I. Ugovoru o realizaciji Projekta Kupari I.
 
15.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018. godinu
 
16.       Prijedlozi odluka o davanju koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine:
 
             a)         "Most kopno – Pelješac"
             b)         "Most Ston"
 
17.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice
 
18.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine:
 
            a)         Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
            b)         Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta u Betini
 
19.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tuhelj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
 
20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)        Izvješće o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2017. godinu
            b)        Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2017. godinu
 
21.       Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine
 
22.       Godišnje izvješće za 2017. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)
 
23.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu
 
24.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama
 
25.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza
 
26.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, športa i mladih za razdoblje 2018. – 2021.
 
27.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
             a)         Desetim svjetskim kongresom o kemijskoj, biološkoj, radiološkoj i nuklearnoj – CBRN znanosti i nadzoru posljedica (Cavtat, 3. do 7. rujna 2018. godine)
             b)         obilježavanjem 25. obljetnice izgradnje pontonskog mosta u Novskom ždrilu (Posedarje, 18. srpnja 2018. godine)
             c)         50. "Picokijadom" (Đurđevac, 29. lipnja do 1. srpnja 2018. godine)
 
28.           Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
             a)         Silvana Hrelje, u vezi s ugradnjom liftova u zgrade
             b)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s gradnjom LNG terminala u Omišlju
             c)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s indeksom industrijske proizvodnje
             d)         Davora Vlaovića,  u vezi s industrijskom proizvodnjom te procesom nagodbe u trgovačkom društvu Agrokor.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 7., 8. i 11. lipnja 2018. godine 
 
2.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec svibanj 2018.
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće
 
6. Kadrovska pitanja
 
7. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

Najave