177. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 23. srpnja 2014. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1. Prijedlog odluke o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine      
2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)       
3. Prijedlozi uredbi o izmjeni:
a) Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
b) Zakona o pružanju usluga u turizmu                                                                  
4.  a) VIII. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske
     b) Prijedlog strategije integriranog upravljanja granicom
     c) Prijedlog akcijskog plana za provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom                                                                                               
5. Prijedlog odluke o prihvaćanju Reforme zajedničke poljoprivredne politike - Hrvatski model izravnih plaćanja u programsko-financijskom razdoblju 2015.-2020.       
6. Prijedlog odluke  o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju poslovnog udjela društva Luka Vukovar d.o.o., Vukovar                    
7. Prijedlog uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (EU)                                                                                          
8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (EU)                                       
9. Prijedlog uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
10. Prijedlog uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine  
11. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode                                                                                                           
12. Prijedlozi uredbi o izmjenama i dopuni Uredbi o osnivanju Javnih ustanova:
a) "Nacionalni park Sjeverni Velebit"
b)  "Park prirode Velebit"
c)  "Park prirode Lonjsko polje"                                                                   
13. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2014./2015.                                                           
14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                 
15. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom košarkaškom savezu, za podnošenje kandidature za organizaciju jedne skupine i završne faze Europskog košarkaškog prvenstva za seniore - Eurobasket 2015. (Zadar i Zagreb, rujan 2015. godine   
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule                                                                           
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice "Admiral" Opatija                                                                                          
18. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe u Malostonskom zaljevu i Malom moru                                       
19. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prevenciju i suzbijanje terorizma                                                                                                        
20. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača            
21. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske                                                                                                           
22. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima                                  
23. Prijedlog zaključka o davanju odobrenja Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za nabavu motocikala za sve vrste terena u 2014. i 2015. godini                     
24. Prvo privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini             
25. Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca u hrvatsko društvo, za razdoblje od 2013. do 2015. godine, u 2013. godini               
26.        a)  Izvješće o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine, u razdoblju od 2011. do 2013. godine
              b)  Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova za 2013. godinu                   
27. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s gospodarenjem otpadnim jestivim uljima, te proizvodnjom biodizela                                     
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
                                                     
1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Popisa zakonodavnih i drugih akata te politika Europske unije tijekom talijanskog predsjedavanja Vijećem Europske unije – Prioriteti Republike Hrvatske                                                                         
2. Izvješće o radu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za 2013. godinu (povjerljivo)                                                                                        
3. Kadrovska pitanja
4. Informacije, pitanja i prijedlozi.