Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 22. siječnja 2015. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
2.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)       Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (predlagateljica: dr. sc. Mirela Holy, zastupnica u Hrvatskome saboru)
b)      Prijedlog zakona o osnivanju Fonda za sufinanciranje investicijskih projekata (predlagateljica: Natalija Martinčević, zastupnica u Hrvatskome saboru)
c)       Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske
 
3.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršiteljici dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za 2015. godinu
 
4.         Izvješće o provedbi provjere broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju
 
5.         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacionalnog izvješća koje se podnosi u skladu s točkom 5. Dodatka Rezoluciji Vijeća za ljudska prava 16/21
6.         Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu županijske ceste ŽC 5118, k.č.br. 2734/14, površine 73 m2, zk.ul.br. 2271, u k.o. Marčana
 
7.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
 
8.         Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
 
9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar 
 
10.       Prijedlozi rješenja o istovremenom raspuštanju gradskih odnosno općinskih vijeća i razrješenju gradonačelnika odnosno općinskih načelnika te njihovih zamjenika:
 
10.1.    Grada Raba
10.2.    Grada Paga
10.3.    Grada Hvara
10.4.    Grada Dubrovnika
10.5.    Grada Omiša
10.6.    Grada Korčule
10.7.    Grada Novog Marofa
10.8.    Grada Svetog Ivana Zeline
10.9.    Grada Zlatara
10.10.  Općine Kukljica
10.11.  Općine Rugvica
10.12. Općine Milna
10.13.  Općine Petlovac
10.14.  Općine Čaglin
10.15.  Općine Strahoninec
10.16. Općine Lumbarda
10.17.  Općine Gundinci
 
11.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći Ukrajini   
 
12.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o    izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima    
 
13.       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike            Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na   Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu
 
14.       Izvješće o provedbi Plana provedbe Specifičnih preporuka za države članice 2014., za      razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014.                                                        
 
15.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Radne skupine za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru       
 
16.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, za isplate novčanih naknada i troškova postupaka u 13 predmeta
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za imenovanje člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije
 
18.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne        Gore o suradnji u području zaštite okoliša
 
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: 
 
19.1.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s otpisom dospjelog poreznog duga sukladno odredbama Općeg poreznog zakona
            19.2.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi s donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice  
            19.3.    dr. sc. Mirele Holy, u vezi sa zahtjevom za isplatu odštete radi smrtnog stradanja na radnom mjestu
            19.4.    Dragutina Lesara, u vezi s Imunološkim zavodom
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)       Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH); 26. siječnja 2015. godine
b)       Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN); 27. siječnja 2015.
 godine
                  
2.         a)       Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27.   studenoga 2014. godine br. 2014/2229 u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa direktiva iz područja zaštite potrošača
            b)      Prijedlog odgovora na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27.   studenoga 2014. godine br. 2014/4235 u vezi sa slobodnim kretanjem kapitala i             pravom poslovnog nastana                                                               
 
3.         Kadrovska pitanja
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave