U prva četiri mjeseca 110.000 e-Građana

Od početka rada sustava e-Građani, koji je javnosti predstavljen 10. lipnja na internetskoj adresi https://pretinac.gov.hr, u sustavu je zabilježeno oko 110.000 registracija građana. Od toga broja:

vjerodajnicu ePass je na šalterima FINA-e zatražilo 69.000 građana, a putem internetske stranice https://epass.gov.hr ona je izdana 15.400 puta (zamjenu u ePass mogu napraviti korisnici koji imaju vjerodajnice ranije izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili REGOS-a). Nadalje, vjerodajnica mToken (dostupna za Android, iOS i Windows mobilne uređaje) je na šalterima FINA-e zatražena 20.400 puta, vjerodajnica AAI@EDUhr je korištena od strane 5.300 korisnika, a vjerodajnica HZZO pametna kartica je korištena od strane oko 100 korisnika (ovu karticu posjeduju samo zaposlenici u zdravstvenom sustavu).

U sustavu e-Građani najviše se koristi e-Usluga Osobni korisnički pretinac koja je zabilježila preko 200.000 prijava. Vlastite pretince, koji im omogućuju primanje osobnih informacija i poruka od tijela javne uprave, otvorilo je 41.451 korisnika, od čega je i 2.400 aktiviranih mPretinaca (dostupan za Android mobilne uređaje). Ukupan broj poruka poslanih svim korisnicima je 610.000.

Sve e-usluge od početka rada sustava e-Građani su ukupno korištene preko 756.000 puta, pri čemu su ostale najčešće korištene usluge e-usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s oko 179.000 prijava, e-Matice s oko 97.500 prijava, Burza rada s oko 67.000 prijava, te ePKK s oko 50.500 prijava. Uvid u OIB registrirao je 35.500 prijava, Moj račun - REGOS 26.000 prijava, e-Dnevnik 25.000 prijava, MojID 24.000 prijava, REGOS Ena 22.000 prijava, Izabrani liječnik 20.000 prijava, EKZO 7.200 prijava te ZIS OSS 2.800 prijava.

Pisane vijesti | Statistike | Znanost i inovacije