Nina Obuljen Koržinek
Ministrica kulture

Životopis 

 • dr. sc. Nina Obuljen Koržinek 
 • rođena 1970. u Dubrovniku 
 

Radno iskustvo

 
 • znanstvena suradnica na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu (2000. ‒ 2006.; 2012. do 2016.)
 • pomoćnica ministra i državna tajnica u Ministarstvu kulture RH, zadužena za područja kulture i medija (2006. ‒ 2011.)
 • načelnica Odjela za UNESCO u Ministarstvu vanjskih poslova (2000.)
 • šefica Kabineta ministra, Ministarstvo kulture RH (1998. ‒ 2000.)
 • savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova, UNESCO, Pariz (1997. ‒ 1998.)
 • stručna suradnica, Rektorat Sveučilišta u Zagrebu (1992. ‒ 1996.)
 

Profesionalna karijera

 
 • sudjeluje u istraživačkim projektima Odjela za kulturu i komunikacije IRMO-a, u organizaciji međunarodnih skupova, izlaže na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama i seminarima te objavljuje članke u domaćim i stranim časopisima, knjigama i zbornicima na temu kulturnih i medijskih politika
 • sudjeluje u radu svjetske Mreže za istraživanje i suradnju u kulturnom razvoju CULTURELINK
 • surađuje s raznim kulturnim mrežama, organizacijama i zakladama u Hrvatskoj i svijetu na temama vezanima uz kulturne politike, a posebno kulturnu raznolikost. Samostalno ili kao dio tima radila je na različitim projektima za UNESCO, UNDP, Vijeće Europe, Europsku kulturnu fondaciju, Euroazijsku fondaciju, Europski parlament i sl.
 • kao gost predavač sudjeluje na dodiplomskim, diplomskim i specijalističkim studijima
 • od prosinca 2012. godine do siječnja 2015. godine obnaša dužnost predsjednice Programskog vijeća HRT-a
 • od veljače 2015. do listopada 2016. članica je Upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra
 • kao koordinatorica za EU u Ministarstvu kulture RH bila je zadužena za usklađivanje svih poslova vezanih uz pregovore o pristupanju EU (pregovori, usklađivanje zakonodavstva, priprema projekata, procedura i struktura vezano uz EU fondove itd.)
 • članica pregovaračkog tima za pristupanje Republike Hrvatske EU (voditeljica radnih skupina za poglavlje 26. Obrazovanje i kultura, poglavlje 10. Informacijsko društvo i mediji, te članica radnih skupina za intelektualno vlasništvo, slobodu poslovnog nastana, poreze, tržišno natjecanje, zaštitu okoliša)
 • voditeljica hrvatskog izaslanstva za pregovore o UNESCO-ovoj Konvenciji o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (2004. ‒ 2005.); predsjednica Međuvladinog odbora Konvencije 2010. godine
 • članica Savjetodavnog odbora think-thanka New Pact for Europe (www.newpactforeurope.eu)
 • članica Ekspertnog tima UNESCO-a za provedbu Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (http://en.unesco.org/creativity/capacity-building/expert-facility)
 

Obrazovanje i osposobljavanje

 
 • 2013. ‒ doktor društvenih znanosti u znanstvenom polju politologije, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, disertacija „Promjene opsega nacionalnih kulturnih politika pod utjecajem međunarodnih integracijskih procesa“
 • 2004. ‒ magistrirala politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer Komparativna politika
 • 1996. ‒ diplomirala francuski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992. ‒ diplomirala violinu na Muzičkoj akademiji
 • završila Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova
 • osnovnu i srednju školu završila je u Dubrovniku
 

Nagrade i priznanja

 
 • dobitnica visokog odličja francuske vlade za kulturu – Red viteza umjetnosti i književnosti (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres)
 • članica Akademije ruske književnosti
 • dobitnica godišnje europske nagrade za istraživanje kulturnih politika (za istraživanje utjecaja europskih integracija na kulturne politike novih država članica EU)
 

Jezici

 
 • engleski
 • francuski
 • talijanski