Slaven Dobrović
Ministar zaštite okoliša i energetike

Životopis

 • izv. prof. dr. sc. Slaven Dobrović
 • rođen 29. kolovoza 1967. godine u Zadru
 • oženjen, otac sedmero djece
 

Obrazovanje

 • 2002. - doktor znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tema disertacije: Analiza postupaka razgradnje organskih tvari u vodi primjenom UV zračenja
 • 1998. - magistar znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tema rada: Tehnološke mogućnosti sniženja sadržaja organskih tvari u vodama nekih sjevernohrvatskih izvorišta
 • 1993. - diplomirani inženjer, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tema rada: Projekt postrojenja za pripremu pitke vode koristeći vodu iz međunarodne rijeke
 

Radno iskustvo / Profesionalna karijera

 • 2016. - ministar zaštite okoliša i prirode u 13. Vladi RH
 • 2011. - 2016. - izvanredni profesor
 • 2010. - 2015. - voditelj Katedre za inženjerstvo vode i okoliša
 • 2007. - 2010. - nacionalni delegat, stručni član programskog odbora za Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj (FP7) – specifični program "Suradnja" (Cooperation), tema okoliš uključujući klimatske promjene
 • 2005. - 2010. - docent
 • 2000. – 2009. - voditelj Laboratorija za vodu, gorivo i mazivo Fakulteta strojarstva i brodogradnje
 • 1993. – 2010. znanstveni novak / asistent / viši asistent 
 

Istraživački i drugi projekti

 • 2007. – 2013. - istraživački projekt Ekološka prihvatljivost i učinkovitost suvremenih postupaka u obradi voda" (120-1253092-3021). Istraživač, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
 • 2011. - projekt HORIZON 2020 CB, Europska komisija, sudjelovanje kao autor i predavač u na regionalnoj radionici Solid Waste Management and tourism: the case of the eco‐island Krk
 • 2002. – 2006. - istraživački projekt Istraživanje procesa tehnološke obrade voda, istraživač, MZOŠ
 • 2005. – 2007. - tehnološki projekt Konstrukcija pilot-uređaja za inaktivaciju organizama u brodskom vodenom balastu (TP-01/0275-01)), istraživač, MZOŠ
 • 2002. – 2007. - istraživački projekt Problematika unosa alohtonih organizama brodovima (0224001), suradnik, MZOŠ 
 

Nastavna aktivnost

 • Preddiplomski studij Fakulteta strojarstva i brodogradnje: Voda, gorivo i mazivo E, 2/9  
 • Diplomski studij Fakulteta strojarstva i brodogradnje: Voda, gorivo i mazivo, Ekološka zaštita, Ekološka zaštita E, Gospodarenje otpadom,
 • Doktorski studij Fakulteta strojarstva i brodogradnje: Energetika i okoliš
 

Znanstvena i stručna članstva

 • International Water Association (IWA)
 • Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora
 

Članstva u odborima i radnim tijelima

 • Radna grupe za odobravanje tehnologija obrade vodenog balasta i certifikaciju brodova Nacionalnog foruma za provedbu projekta "GloBallast Partnerstvo 2007–2012"
  

Novije publikacije

 • Znanstvene:
  • Zebić Avdičević, Maja; Košutić, Krešimir; Dobrović, Slaven. Effect of operating conditions on the performances of multi-channel ceramic UF membranes for textile mercerization wastewater treatment. // Environmental Technology. (2016) (prihvaćen za objavljivanje).
  • Gracin, L., Režek Jambrak, A., Juretić, H., Dobrović, S., Barukčić, I., Grozdanović, M., Smoljanić, G. Influence of high power ultrasound on Brettanomyces and lactic acid bacteria in wine in continuous flow treatment. // Applied acoustics. 103 (2016) , Part B; 143-147 (članak, znanstveni).
  • Milić, M., Leitinger, G., Pavičić, I., Zebić Avdičević, M., Dobrović, S., Goessler, W., Vinković Vrček, I. Cellular uptake and toxicity effects of silver nanoparticles in mammalian kidney cells. // Journal of Applied Toxicology. 35 (2015); 581-592.
  • Šimunek, M., Režek Jambrak, A., Dobrović, S., Herceg, Z., Vukušić, T. Rheological properties of ultrasound treated apple, cranberry and blueberry juice and nectar. // Journal of food science and technology. 1 (2013); 1-17.
  • Dobrović, S., Juretić, H., Ljubas, D., Vinković Vrček, I., Zebić Avdičević, M., Milić, M., Kopjar, N., Nemet, I., Genotoxicity and Effects of Nanosilver Contamination in Drinking Water Desinfection, Water Science and Technology: Water Supply, 12 (2012), 6; 829-836.
  • Juretić, H., Dobrović, S., Ružinski, N., Lovrić, J., Pećarević, M., Mikuš, J., Crnčević, M., Marčelja, E.J., Marijanović Rajčić, M., Širac, S., Cooper, W.J.; Grewell, D., van Leeuwen, J. Pilot Studies of Ozonation for Inactivation of Artemia salina Nauplii in Ballast Water. // Ozone: Science and Engineering. 33 (2011), 1; 3-13.
  • Dobrović, S., Juretić, H., Ružinski, N. Photodegradation of natural organic matter in water with UV irradiation at 185 and 254 nm: importance of hydrodynamic conditions on the decomposition rate. // Separation Science and Technology. 42 (2007), 7; 1421-1432.
  • Ljubas, D., Ćurković, L., Dobrović, S. Photocatalytic degradation of an azo dye by UV irradiation at 254 and 365 nm., Transactions of FAMENA. 34 (2010), 1; 19-28.
 
 • Stručne:
  • Dobrović, S., Zebić Avdičević, M., Roksandić, R. Provjera radnih karakteristika ultrafiltracijske membrane pri obradi kišnice različite kvalitete // 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem - Hrvatske vode na investicijskom valu / Biondić, Danko; Holjević, Danko; Vizner, Marija (ur.). Zagreb, 2015. 1173-1182 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
  • Dobrović, S., Ljubas, D., Džeko, A. Analiza mogućnosti opskrbe otoka Lastova pitkom vodom korištenjem LCA metodologije (An analysis of drinking water supply possibilities of island of Lastovo using LCA methodology), 5th Croatian Water Conference With International Participation "Croatian Waters Facing The Challenge of Climate Changes", Opatija, Croatia, 18-21.May2011., Biondić, D.; Holjević, D.; Tropan, Lj. (eds), Opatija: Hrvatske vode, 2011., 1031-1038
  • Dobrović, S., Sladoljev, D. Ekološko gospodarenje otpadom. (Environmental waste management)// Sustavi. 6 (2010); 64-70.
  • Dobrović, S., Juretić, H., Ljubas, D., Smoljanić, G. Sustavno laboratorijsko istraživanje kao preduvjet za odabir najprikladnijeg dezinfekcijskog sredstva: klor ili klorov dioksid? // Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji / Beslić, Mile ; Ban Dario (ur.).Velika Gorica : Revelin d.o.o., 2012. 81-88.
   3/9
  • Dobrović, S., Blatarić, Z. Značaj određivanja SDI indeksa za ocjenu kvalitete vode // Zbornik radova - 9. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Energetska i procesna postrojenja / Iljaš, Branko (ur.). Zagreb : Energetika marketing d.o.o., 2010.
  • Dobrović, S., Juretić, H., Ljubas, D. Ekonomski i ekološki aspekti recikliranja otpadne vode u industriji // Zbornik radova - 9. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Energetska i procesna postrojenja / Iljaš, Branko (ur.). Zagreb : Energetika marketing d.o.o., 2010.
  • Dobrović, S., Juretić, H., Lerotić, T. New waste management system on the island Krk, Croatia – Results of implementation of the curbside recyclables collection // Sardinia 2007 Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium - executive summaries / Cossu, Raffaello ; Diaz, Luis F. ; Stegman, Rainer (ur.). Cagliary : Environmental Sanitary Engineering Centre, 2007.
 

Ostalo

 • član Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb