42. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o željeznici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4.         Prijedlog zaključka o dovršetku izgradnje autoceste A11 Zagreb - Sisak, dionice Lekenik - Sisak

5.         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

6.         Prijedlog odluke o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

7.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027.

8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2021.

9.         Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2021.

10.       Prijedlog zaključka u vezi s Dogovorom između saveznog ministra obrane Republike Austrije i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva obrane Republike Latvije i ministra obrane Kraljevine Nizozemske i Oružanih snaga Kraljevine Švedske o produljenju stand by faze Europske borbene skupine 2020-2

11.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Države Izraela o strateškom partnerstvu

12.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zaključka o obvezivanju Vlade Republike Hrvatske na donošenje odluke kojom se zdravstvenim radnicima u respiratornim centrima kao i svim radnicima u zdravstvenom sustavu koji su intenzivno uključeni u borbu protiv koronavirusa SARS-CoV-2 omogućava staž osiguranja u dvostrukom trajanju za trajanja krize uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 (predlagateljica: Katarina Peović, zastupnica u Hrvatskome saboru)

13.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske

a)        Nikole Grmoje, u vezi s ovlastima zamjenika gradonačelnika i imenovanjem člana skupštine javnog trgovačkog društva                                                   
b)        dr. sc. Katarine Peović, u vezi s proizvodnjom i nabavom kontejnera za stambeno zbrinjavanje na području pogođenom potresom.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o donošenju ustroja Obalne straže Republike Hrvatske (povjerljivo)

2.         a)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Generalnog konzulata (tajno)
            b)         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

3.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom:

a)         točke III. stavka 1. podstavka 10. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", broj 131/20.), u odnosu na rad ugostiteljskih objekata
b)         točke III. stavka 1. podstavaka 15. i 16. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", br. 141/20., 1/21. i 2/21.), u odnosu na sportska natjecanja i treninge
c)         točke III. stavka 1. podstavka 21. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", br. 141/20., 1/21. i 2/21.), u odnosu na vjerske obrede

4.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

5.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec siječanj 2021. – usmeno izvješće

6.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
            b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu        

7.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

8.         Kadrovska pitanja

9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.