101. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta                           
 
4.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027.                                                              
 
5.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske                                       
 
6.         Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci Split         
 
7.         Prijedlog odluke o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature i probnih ispita državne mature 

8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina za otpis nenaplativih stečajnih tražbina u razdoblju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2020.
 
9.         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o izvođenju radova energetske obnove i uređenja poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Bjelovaru

10.       Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXIII. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo

11.       Prijedlog zaključka o provedbi preporuka s Pete sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije 

12.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Agencije Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv narkotika o jačanju suradnje u borbi protiv nezakonite trgovine drogama i ostalih povezanih oblika transnacionalnih kaznenih djela

13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2021.                           
            b)         Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske

14.       

            a)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova 

15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 180. obljetnice Matice hrvatske tijekom 2022. godine.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:      
 
1.         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18.) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske 

2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. – usmeno izvješće

3.         Kadrovska pitanja 

4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.