229. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
           
 1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (EU)
 
 1. Prijedlog odluke o financiranju troškova uklanjanja otpada odbačenog u okoliš u romskim naseljima
 
 1. Prijedlog odluke o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva
 
 1. a)       Prijedlog zaključka u vezi s provedbom otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenim područjima, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2023.        
            b)        Prijedlog zaključka o produženju korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2023.
            c)        Prijedlog zaključka o produženju besplatnog prijevoza vlakom za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije i predstavnike službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2023.
            d)        Prijedlog zaključka o zaduženju Hrvatske radiotelevizije za otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe obveznicima stradalim na potresom pogođenim područjima, za razdoblje srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2023.
 
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga Dobrovoljnog nacionalnog pregleda o provedbi Programa UN-a za održivi razvoj 2030.
 
 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu
 
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo
 
 1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda
 
 1. Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i boravak u luci Split
 
 1. Prijedlog odluke o sudjelovanju u programu Partnerstva za razvojnu suradnju Vlade Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini projektom „Jačanje trgovinskih veza među ratom pogođenim malim i srednjim poduzetnicima u Ukrajini učenjem o najboljim poslovnim praksama hrvatskih poduzetnika“
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ i Policijskog centra za edukaciju i obuku pod nadzorom Nacionalnog sjedišta policije Mađarske o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske s jedne strane i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj s druge strane
 
 1. Prijedlog zaključka u vezi s Hrvatsko-francuskim strateškim partnerstvom – Akcijskim planom 2023. – 2025.
 
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta Podgoričke deklaracije
                                                                      
 1. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
          a)        Sabine Glasovac, u vezi s Nacionalnim programom za mlade
          b)        Boške Ban Vlahek, u vezi s potpisivanjem Sporazuma o financiranju izgradnje nove školske zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
 

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:   
 
 1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije:
 
          a)        Vijeće za vanjske poslove (FAC), 26. lipnja 2023.
          b)        Vijeće za opće poslove (GAC), 27. lipnja 2023.
          c)        Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. i 27. lipnja 2023.
 
 1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
 
 1. a)  Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
            b)  Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu
 
 1. Kadrovska pitanja
 
 1. Informacije, pitanja i prijedlozi