279. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrvatskom jeziku

3. Nacrt prijedloga zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (EU)

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (EU)

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (EU)

7. Prijedlog odluke o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2024. godinu

8. Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2024. godini

9. Prijedlog odluke o doprinosu Republike Hrvatske Središnjem fondu Ujedinjenih naroda za krizne situacije za 2024. godinu

10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa

11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o financiranju ponovne uspostave združenog stalnog postava u Bloku 17 Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau

12. Prijedlog zaključka u vezi s Programom kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije za godine 2023. - 2025.

13. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južne Australije o suradnji

14. Prijedlog izvješća o radu probacijske službe za 2022. godinu

15. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 27. međunarodnim sajmom gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede „Viroexpo“ 2024. godine.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:  
a)     Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. siječnja 2024.
b)     Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 23. siječnja 2024.

2. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske (tajno)

3. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o deklariranju dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske u multinacionalne snage koje se organiziraju u sklopu NATO-a (ograničeno)

4. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Godišnjeg izvješća strateške razine o implementaciji NATO Zavjeta za obrambena izdvajanja (Defence Investment Pledge - DIP) (ograničeno)

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi
7.1.      Obavijest potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja o sklopljenim sporazumima Ministarstva hrvatskih branitelja s drugim tijelima državne uprave u 2023. godini kojima se prenosi pravo upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske.