178. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.      Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. godine
                             
2.         Nacrti prijedloga propisa koji se usklađuju sa Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19): 
2.1.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o vanjskim poslovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.2.           Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.3.           Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o carinskoj službi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.4.           Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.5.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, s  Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.6.           Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.7.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.8.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.9.           Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.10.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.11.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.12.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.13.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o državnim maticama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.14.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o osobnom imenu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.15.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o registru birača, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.16.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.17.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.18.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.19.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.20.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.21.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.22.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lokalnim izborima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.23.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.24.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.25.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radu, s Nacrtom konačnog  prijedloga zakona
2.26.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.27.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o humanitarnoj pomoći, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.28.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.29.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.30.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.31.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o muzejima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.32.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.33.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.34.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.35.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.36.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.37.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.38.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumama, s Nacrtom konačnog  prijedloga zakona
2.39.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom  zemljištu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.40.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.41.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.42.         Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.43.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.44.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.45.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.46.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.47.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.48.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zadrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.49.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.50.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trgovini, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.51.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.52.         Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o rudarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.53.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.54.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.55.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, s  Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.56.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.57.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sportu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.58.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.59.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obnovi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.60.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.61.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
2.62.         Prijedlog poslovnika o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske   

3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu                       

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i  dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka                                                                                                                                  

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o suradnji u obrambenim pitanjima                 

6.         Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije                               

7.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (EU)                                                                                  

8.         Prijedlog uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Ugovora o ulaganju prava – potraživanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u temeljni kapital društva Batižele d.o.o., preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Batižele d.o.o., te izdavanju punomoći Centru za restrukturiranje i prodaju za upravljanje i raspolaganje poslovnim udjelima                                                                                 

10.        Prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje i korištenju sportske dvorane na zemljištu u vojarni "Bilogora" u Bjelovaru                                                                             

11.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Jadrolinija, Rijeka za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, radi refinanciranja nabave novog brzog putničkog broda - katamarana "Jelena"                                                     

12.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između  Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - svjetskog centra za sjećanje na holokaust o suradnji u području poučavanja o holokaustu
 
13.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
             a)         svečanosti u povodu obilježavanja stote obljetnice Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 29. rujna 2019. godine)
             b)         svečanosti u povodu obilježavanja stote obljetnice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 7. listopada 2019. godine)             

14.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
            a)         dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s promjenom vizualnog identiteta društva HP - Hrvatska pošta d.d.
            b)         Ranka Ostojića, u vezi s odvojenim prikupljanjem komunalnog otpada
                                                                                                                                                                                    


Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice                                                                           

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 16. rujna 2019. godine
                                                                                                                     
2.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)
                                                                                                                    
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                          
                                                                                                                                                
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti