207. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama                                                                                                              

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                    

3. Prijedlog uredbe o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti                                                                                                           

4. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                                                 

5. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Novalja Gradu Novalji, u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Zaglava-Prozor                                                                      

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020. godinu                            

7. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2020. godinu                                                                  

8. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
  1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)                                         
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                                                    
  3. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave                       
  4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji studentskih centara                     
 
9. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za prosinac 2019. godine                                       

10. Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Slovačke Republike za razdoblje 2019. - 2023.                                                                                                                  

11. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad međunarodnom konferencijom o fuziji SOFT - 2020 (Dubrovnik, 20. do 25. rujna 2020. godine).  
                                         

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice         
                                                                      
1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna i davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora (povjerljivo)

2. a)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata (tajno)
    b)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)                                                                                                            

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu –usmeno izvješće                                                                                                                                                                                

5. Kadrovska pitanja 

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Dokumenti