27. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         a)        Prijedlog odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
            b)        Prijedlog odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu  korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19
            c)        Prijedlog odluke o posebnoj nagradi pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske – zdravstvene službe koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
            d)        Prijedlog odluke o posebnoj nagradi službenicima kaznenih tijela koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene zaštite osobama lišenim slobode u zatvorskom sustavu oboljelima od bolesti COVID-19

3.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s pripremom zdravstvenog sustava Republike Hrvatske na posebne okolnosti uzrokovane korona virusom (podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru) - Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje dijela projekta „Hrvatska – dovršetak autoceste na koridoru Vc“

5.         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

6.         Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne financijske korporacije

7.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije

8.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

9.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

10.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i opreme

11.       a)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ivanić-Gradu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Mrkopalj za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
            c)        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Matulji za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka za financiranje kapitalnog projekta „Otkup zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba u Poduzetničkoj zoni Mikavija“

12.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, za listopad 2020.

13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (predlagateljica: Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru)
b)         Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2019. - srpanj 2020.
c)         Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

2.         Informacije, pitanja i prijedlozi.