296. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu

3. Prijedlog programa politike „Put u digitalno desetljeće 2030.“

4. Prijedlog uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma

5. Prijedlog zaključka u vezi s pomoći potrebitim građanima u opskrbi ogrjevnim drvom

6. Prijedlog izmjena Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. - 2025.

7. Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje provedbe pravnih instrumenata OECD-a iz područja rada Odbora za kemikalije i biotehnologiju OECD-a

8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola

9. a)           Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Gradu Malom Lošinju za zaduženje kod  Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    b)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rakovec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    c)           Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Draž za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu

11. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

13. Prijedlog uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

14. Prijedlog uredbe o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima

15. a)         Prijedlog rješenja o razrješenju gradonačelnika Grada Gospića i njegove zamjenice
      b)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Raba
      c)         Prijedlog rješenja o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Otok

16. Prijedlog zaključka o provedbi preporuka sa Šeste sjednice Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije

17. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, za razdoblje listopad - prosinac 2023.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj - usmeno izvješće

2. Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.