306. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Marku Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna

3. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka - CT simulatori za zdravstvene ustanove, radi provedbe projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

4. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora o Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne i stručne studije („CEEPUS IV“)

5. a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Nedelišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vladislavci za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
    c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

6. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske

7. Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom treće sjednice Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana

8. Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2023. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2023. godini

9. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, za razdoblje siječanj - ožujak 2024.

10. Izvješće o radu Državne škole za javnu upravu za 2023. godinu

11. Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2023. godinu

12. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad međunarodnom konferencijom na visokoj razini s UNESCO-om na temu stvaranja Mreže globalnih regulatora za upravljanje digitalnim platformama u suzbijanju govora mržnje („Mreža svih mreža“).

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
a) Vijeće za opće poslove (GAC), 21. svibnja 2024.
b) Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara telekomunikacija (TTE Telecom), 21. svibnja 2024.

2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3. Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih Konzularnih ureda (ograničeno)

4. Prijedlog odluke o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske za verifikaciju zapisnika s posljednje redovne sjednice i telefonske sjednice Vlade u sadašnjem mandatu

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.