83. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres
                                             
2.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                                 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima                 
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu
                                                                                                                                               
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova 
                                                                                                                     
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava                                                                                                     
 
7.         Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem ugovora o provedbi Okvirnog ugovora za opskrbu lijekom Veklury (remdesivir) za liječenje COVID-19 pacijenata kojima je potreban dodatni kisik                                                                                                     
8.         Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći najpotrebitijim državama sukladno procjeni mehanizma COVAX donacijom cjepiva protiv bolesti COVID-19
                                                                                                                     
9.         Prijedlog odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije društva Brodarski institut d.o.o., Zagreb                                                
  
10.       a)         Prijedlog odluke o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika „SA-11“
            b)         Prijedlog odluke o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika „SA-12“                                
 
11.       Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o davanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata u korist kupca broda Nov. 485 Polaris Expeditions Inc., u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za osiguranje izdavanja izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata       

12 .      Prijedlog uredbe o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo                                                   

​13.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o prestanku Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja
                                                                                                   
14.       Prijedlog zaključka o praćenju i sudjelovanju u radu Vijeća za partnerstvo te posebnih trgovinskih odbora, posebnih odbora i radnih skupina osnovanih na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane
                                                                                                                          
15.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje u području kulture između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Bugarske za razdoblje 2021. - 2024.

16.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                                 
17.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog rezolucije o Izvješću o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u EU u kontekstu zdravlja žena (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista u Hrvatskome saboru)                                                       
18.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“                                              
 
19.       Izvješće o provedbi Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija za razdoblje od 2019. do 2023. godine, za 2019. i 2020.                                     
20.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za rujan 2021.
                                                                                              
21.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 24. znanstveno stručnim skupom s međunarodnim sudjelovanjem „Vukovar '91. - trideseta godina poslije“.                                             
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:
 
            a)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 9. studenoga 2021.
            b)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 11. studenoga 2021.

2.         Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – usmeno izvješće 
 
3.         Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće             
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće                                                                                                  
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.