O Središnjem državnom portalu

Slika /2016/Glavno tajništvo/Materijali za istaknuto/2014/O Središnjem državnom portalu/Gov_vlada2-faded (1).jpg

Kako bi olakšali pristup informacijama izvršne vlasti, uspostavljeno je centralno internetsko rješenje za informacije - Središnji državni portal. Cilj je na jednom mjestu, nedvosmisleno, jednostavno i moderno prezentirati strukturu, funkciju i ulogu svih tijela državne uprave. 

Sve informacije na jednom mjestu

Građani su dobili središnje internetsko mjesto za jednostavan pristup svim informacijama iz javne uprave, te sada mogu pretraživati informacije o javnim uslugama i/ili pratiti političke aktivnosti na jednom mjestu. Trenutno je dostupno preko 485 informacija, a ta brojka kontinuirano raste. Građani sada mogu mnogo jednostavnije pronaći, recimo, podatke o promjeni osobnih dokumenata ili upisima u srednju školu. Informacije se mogu tražiti pomoću ključnih riječi, po tipu ili temi.

Ovo je kraj traženja dokumenata "zakopanih" u strukturi internetske stranice najčešće pogrešnog tijela državne uprave. Građani više ne moraju poznavati strukturu vlasti i sve nadležnosti pojedinih tijela kako bi pronašli traženu informaciju jer ona mora biti jasno i lako dostupna svima. Bitno je napomenuti kako su sadašnje stranice te trenutno korisničko iskustvo podložni promjenama jer je cilj pronaći najbolji način prezentiranja informacije. Javite nam svoje komentare

Korisnički pretinac za izravnu komunikaciju

U Središnji državni portal integriran je i projekt Ministarstva uprave e-Građani. To je sustav koji omogućava pristup elektroničkim uslugama javne uprave jedinstvenim elektroničkim identitetom. Građani sada na siguran način mogu, uz nekoliko klikova, promijeniti svog liječnika, zaprimiti izvadak iz registra REGOS-a, roditelji mogu dobiti uvid u ocjene svog djeteta putem e-Dnevnika ili pregledati porezno knjigovodstvenu karticu. 

Elektroničkim putem se objavljuju javne informacije, pružaju personalizirane e-usluge te se šalju osobne službene poruke korisnicima vezane za javne usluge, postupke i osobne statuse. Tako primjerice građani mogu dobiti obavijest MUP-a da im ističe osobna iskaznica ili putovnica te poziv da ju produže. Saznajte kako postati e-Građanin te počnite koristiti usluge prijavom u svoj korisnički pretinac na pretinac.gov.hr!

Ušteda od 1,9 milijuna kuna!

Stavljanjem pod isti sustav stranice Vlade, Ureda Vlade, državnih ureda, ministarstva i određenih upravnih organizacija, postići će se uštede na održavanju i izradi internetskih stranica. Za održavanje internetskih stranica Vlade i tijela državne uprave, godišnje se u prosjeku izdvaja 2,1 milijun kuna. Realizirana vrijednost nabave ovog sustava iznosi svega 218.000 kuna. Stoga će se pri objedinjavanju svih stranica, što je konačni cilj, uštedjeti 1,9 milijuna kuna. S obzirom na to da Vlada Republike Hrvatske postaje vlasnik rješenja, zasebna softverska rješenja sustava za upravljanje sadržajem više nisu potrebna.

Rješenje, kao i Središnji državni portal, udomljeno je u Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.), a po završetku projekta omogućit će se besplatno preuzimanje rješenja te će se objaviti i njegov izvorni kod. Na taj način, tijela javne uprave više neće morati plaćati uslugu dostupnosti vlastitih internet stranica, pa se samo u državnoj upravi na godišnjoj razini očekuju uštede financijskih sredstava do 2 milijuna kuna.

Gov.hr - internacionalno poznata početna točka

Mnoge zemlje u domenama vlada i institucija povezanih s vladom i javnim uslugama koriste prepoznatljivu skraćenicu ‘gov’ (od ‘government’). Primjerice Australija - australia.gov.au, Ujedinjeno Kraljevstvo - gov.uk, Singapur - gov.sg, Crna Gora - gov.me, Republika Srbija - srbija.gov.rs, Republika Slovenija - gov.si. Odabir jedinstvene internetske adrese odgovara nastojanjima stvaranja centralnog mjesta svih informacija. To ne znači da domena www.vlada.hr nestaje, ona postaje alias za spomenutu domenu, a Hrvatska dobiva internacionalno poznatu internetsku početnu točku. Cilj je napraviti online servis koji će odgovarati navikama i potrebama građana, a dugoročno će postati prepoznatljiva odrednica Vlade RH.

Nadopunjeno je i kreirano novo pisma - “Vlada RH”. Pri kreiranju pisma, posebna pozornost je posvećena specifičnosti hrvatskog jezika i pisma, odnosno nastojalo se likovnu formu jezika približiti pisanoj formi jezika, ponajviše kod dijakritičkih znakova i dvosložnih slova.

 


Uporabom fonta “Vlada RH” prilagođenog hrvatskom jeziku i pismu, napuštaju se najčešće korišteni fontovi (Times New Roman i Arial) koji nisu odgovarali specifičnostima hrvatskog jezika.

Kreiranjem te primjenom unificiranog i standardiziranog vizualnog identiteta, Hrvatska se napokon pridružila velikoj grupi europskih zemalja koje su objedinile i prilagodile svoju pojavnost suvremenim potrebama te time postigle veću prepoznatljivost i kontinuitet državnih institucija i vlasti.