Ivan Malenica
Ministar uprave

 • dr. sc. Ivan Malenica
 • Rođen 21. srpnja 1985. u Šibeniku
 • Oženjen, otac dvoje djece
 
Radno iskustvo
 • 2017. – Dekan, Veleučilište u Šibeniku
 • 2016. – Viši predavač, Veleučilište u Šibeniku
 • 2013.–2016. – Predavač, Veleučilište u Šibeniku
 • 2008.–2013. – Asistent, Veleučilište u Šibeniku
 
Obrazovanje
 • 2012. – poslijediplomski doktorski studij Javno pravo i uprava, tema disertacije: Izvršenje upravno sudskih odluka u hrvatskom i komparativnom pravu, Pravni fakultet  u Zagrebu
 • 2008. – diplomirani pravnik, Pravni fakultet u Splitu
 • 2004. – Opća gimnazija Antun Vrančić u Šibeniku
 
Nastavno iskustvo
 • 2018. – gostujući predavač ERASMUS+ NETWORK, Istanbul Zaim University, Istanbul, Turska
 • 2017. – gostujući predavač CEEPUS NETWORK, The Gdańsk University of Technology, Gdansk, Poljska
 • 2016. – gostujući predavač CEEPUS NETWORK, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, Češka
 • 2015. – gostujući predavač CEEPUS NETWORK, UBT University of buisness and tehnology, Pristina, Kosovo
 
Publikacije, znanstveni i stručni rad
 • Koautor knjige Veliki komentar Zakona o radu, Rijeka: Libertin naklada d. o. o. Rijeka, 2018.
 • Koautor knjige Novo hrvatsko radno pravo – ogledi iz radnog prava i pravne prakse, Libertin naklada, Rijeka te Novo hrvatsko radno pravo – ogledi iz radnog prava i pravne prakse, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje,  Libertin naklada, Rijeka, 2016.
 • Autor više od desetak znanstvenih i stručnih radova
 • Sudionik brojnih znanstvenih i stručnih konferencija i simpozija
 
Ostale aktivnosti
 • Član Savjeta za razvoj javne uprave Ministarstva uprave (2018.)
 • Predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku (2016.–2017.)
 • Član Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku (2013.–2017.)
 • Član županijske skupštine Šibensko-kninske županije (2009.–2017.)
 • Predsjednik Odbora za Statut i poslovnik županijske skupštine Šibensko-kninske županije (2009.–2017.)
 • Član Instituta za javnu upravu
 • Član Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar
 • Član Hrvatskog lovačkog saveza i predavač Lovnog zakonodavstva pri Hrvatskom lovačkom savezu
 • Potpredsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova Šibensko-kninske županije
 • Član Etičkog povjerenstva Opće bolnice Šibenik
 • Volonterski rad u Gradskom društvu Crvenog križa Šibenik i dobrovoljni davatelj krvi
 • Član više radnih skupina za izradu zakonskih propisa (Ministarstvo uprave) (od 2018.)
 
Političko iskustvo
 • Član HDZ od 2004.
 • Član Predsjedništva MHDZ (2014.–2018.)
 • Predsjednik MHDZ-a Šibensko-kninske županije (2012.–2014.)
 • Potpredsjednik MHDZ-a Šibensko-kninske županije (2008.–2012.)
 • Politička akademija Zaklade hrvatskog državnog zavjeta (2010.)
 • Član predsjedništva Gradskog odbora HDZ-a Šibenik (od 2016.)
 • Predsjednik nacionalnog odbora HDZ-a za upravu, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 • Član Povjerenstva za Statut HDZ-a
 
Strani jezici
 • Engleski
 • Francuski i njemački (pasivno)