Marija Pejčinović Burić
Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova

Životopis

 • mr. sc. Marija Pejčinović Burić
 • rođena 1963. godine
 

Obrazovanje

 • 1993. – 1994. Collège d’Europe, Bruges (Belgija) i Varšava (Poljska), poslijediplomski studij (zvanje: magistrica europskih znanosti)
 • 1980. – 1985. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, dodiplomski studij (zvanje: diplomirana ekonomistica)

 

Profesionalna karijera

 • studeni 2016. - lipanj 2017. - državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova
 • 2013. – 2016. Expert - savjetnik za europske politike (na projektima financiranim od strane Europske unije, bilateralnih donatora i UNDP-a u Hrvatskoj i državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, te u državama Europskog susjedstva)
 • 2008. – 2011. Zastupnica (HDZ), Hrvatski sabor: Voditeljica izaslanstva - Zajednički parlamentarni odbor Hrvatska – EU Voditeljica izaslanstva HS u Parlamentarnoj skupštini NATO-a
  Članica Odbora za europske integracije, Vanjskopolitičkog odbora, Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa EU Članica ili zamjenica člana u izaslanstvima HS u parlamentarnim skupštinama (PS) Vijeća Europe, Zapadnoeuropske unije, Mediteranske unije
  Članica Parlamentarnog odbora za odnose s javnošću, PS Zapadnoeuropske unije;  Ekonomskog i razvojnog odbora, PS Vijeća Europe; Predsjednica pododbora za razvoj, PS Vijeća Europe Predsjednica Hrvatsko-američkog društva prijateljstva, HS
 • 2005. – 2008. Državna tajnica, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
 • 2004. – 2005. Državna tajnica, Ministarstvo europskih integracija
 • 2000. – 2004. Pomoćnica ministra, Ministarstvo europskih integracija
 • 2006. – 2008. Članica Pregovaračke skupine VRH, pregovaračica za poglavlja: 30-Vanjski odnosi, 31- Vanjska, sigurnosna i obrambena politika, 34-Institucije i 35-Ostalo
 • 2006. – 2008. Članica radne skupine „Slobodno kretanje kapitala”, Pregovaračka skupina VRH
 • 2006. – 2008. Predsjedavajuća Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u ime RH
 • 2005. – 2006. Nacionalna koordinatorica za programe pomoći i suradnje RH-EU
 • 2004. – 2006. Nacionalna koordinatorica za program ISPA
 • 2000. – 2001. Članica Pregovaračke skupine Republike Hrvatske za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU
 • 1997. – 2000. Direktorica korporativnih komunikacija, PLIVA d.d., Zagreb
 • 1995. – 1997. Direktorica Europskog doma Zagreb
 • 1991. – 1994. Glavna tajnica Europskog doma Zagreb, zamjenica glavnog tajnika Europskog pokreta Hrvatska
 • 1988. – 1991. Stručna suradnica za vanjsku trgovinu, „Končar inženjering”, Zagreb

 
Dodatne informacije o profesionalnoj karijeri

 • 2003. – 2011.; 2017. - Predavačica na Diplomatskoj akademiji, MVEP: - Povijest europskih integracija i osnivački ugovori; Parlamentarna diplomacija; Institucije EU i način donošenja odluka; Hrvatska u Europskoj uniji – izazovi i prilike
 • 2012. – 2013. Predavačica na Državnoj školi za javnu upravu na temu: Lisabonski ugovor
 • 1991. –  Predavačica na seminarima i konferencijama o europskim integracijama u Hrvatskoj i inozemstvu

 

Strani jezici

 • Francuski, engleski, španjolski – aktivno;
 • njemački – pasivno

 

Članstvo u upravnim odborima i sudjelovanje u projektima

 • Predsjednica Savjeta Inicijative  Partnerstvo za otvorenu vlast RH, 2017
 • Članica Upravnog odbora CEPS-a (Centre for European Policy Studies), Bruxelles od 2016.
 • Članica Upravnog odbora Francuske alijanse Zagreb, 2003. – 2013.
 • Članica Upravnog odbora Zaklade za razvoj civilnog društva, 2003. – 2008.; 2017 -
 • Sudionica u znanstvenom projektu: „Europeizacija hrvatske državne uprave”, 2006. – 2011.
 • Članica Upravnog odbora časopisa „Javna uprava” od 2005.
 • Članica Upravnog odbora časopisa civilnodruštvo.hr 2004. – 2008.
 • Predstavnica RH u Stalnom vijeću Frankofonije (2012. - 2015.)
 • Potpredsjednica za centralnu Europu Instituta Robert Schuman za Europu, Chantilly, 1996. – 1997.
 • Predstavnica RH u Europskom odboru međunarodnog natjecanja „Europa u školi” 1995., 1996.
 • Stalna predstavnica RH u Radnoj zajednici Alpe-Jadran, Radna skupina za mlade, 1991. – 1993.

 

Autorica i urednica članaka i publikacija iz područja europskih integracija

 • Uloga Hrvatskog sabora u europskoj integraciji RH, Europske studije, ENA, Strasbourg, 2011.
 • Kako preokrenuti trend rastuće nezaposlenosti mladih, izvješće parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Strasbourg, 2011.
 • Vijeće Europe kao promotor europske integracije: primjer Hrvatske, Crossroads, Skoplje, 2010.
 • Učinkovitost korištenja pretpristupnim fondovima Europske unije u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava - 3, Zagreb, 2010.
 • EUforija u Hrvatskoj, Kulturreport, Fortschritt Europa, Stuttgart, 2004.
 • Treba li se odreći hrvatskog identiteta zbog ulaska u EU?, Hrvatski identitet u Europskoj uniji, Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, Zagreb, 2003.
 • Kratak prikaz povijesti europske integracije, Hrvatska i Europa, Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb, Zagreb, 1997.
 • Suradnja u jugoistočnoj Europi, Seminar Europskog doma Zagreb,  Zagreb, 1996.
 • Posljednja prilika za mir u BiH i Hrvatskoj, The Sunday Times, Valletta, veljača 1996.
 • Istra i europske integracije, tribina Kluba Istrana, Zagreb, 1995.
 • Što sve treba znati o programu Phare, Pan Liber, Osijek, 1994.
 • Što se da naučiti iz prethodnih krugova proširenja EU? Seminar Europskog doma Zagreb, 1994.
 • Europski Istok danas: Tako blizu Zapadu, a ipak tako daleko – Rumunjska i Bugarska, časopis EM, Zagreb,  lipanj 1994.
 • Europski Istok danas: Kako se prekalio čelik: Mađarska i Albanija, časopis EM, Zagreb, svibanj 1994.
 • Proširenje EU, Collège d’Europe, Bruges – Varšava, 1994.
 • Glavna urednica časopisa PLIVA (1997. – 1999.) i Euroforuma, časopisa Ministarstva europskih integracija (2002. – 2005.)
 

Ostalo dodatno usavršavanje

 • 1985. – 1988. - Usavršavanje znanja jezike uz "au pair" proslove u Parizu (1,5 godina), Londonu (1 godina) i Salamanci (6 mjeseci)
 • Tromjesečni diplomatski tečaj, Ministarstvo vanjskih poslova RH i Pravni fakultet Zagreb, 1992, Zagreb
 • Studijski boravak u Njemačkoj, Berlin, Brandenberg: Postdam, Frankfurt na Odri, 2011
 • Studijski boravak u Belgiji i Nizozemskoj - Stalno predstavništvo SAD pri NATO-u - sjedište NATO-a, Bruxelles i Brunssum, 2009.
 • Studijski posjet Japanu: “Japan – povijest diplomacije i gospodarstva, odnosi Japana i  EU” 2009. Tokio - Kyoto
 • Studijski posjet Danskoj: “Strateško planiranje u državnoj upravi”, 2008., Kopenhagen
 • Studijski posjet Slovačkoj: “Pretpristupni fondovi”, “Strukturni i Kohezijski fondovi”, 2005., Bratislava
 • Studijski posjet Irskoj: “Strukturni i kohezijski fondovi”, 2005., Dublin
 • Studijski posjet Finskoj: “Strukturni i kohezijski fondovi”, 2005, Helsinki
 • Studijski posjet Njemačkoj: “Njemačka kao tranzicijska država”, Zaklada Konrada Adenauera, 2002, Berlin i Leipzig
 • Studijski posjet Mađarskoj, Albaniji, Bugarskoj i Rumunjskoj: College of Europe: Albanija, Bugarska i Rumunjska kao tranzicijske države; Budimpešta, Tirana, Bukurešt, Sofija; 1994.     
 • Studijski posjet Francuskoj: Vijeće Europe i Europski parlament, Ecole Centrale de Paris, , Strasbourg, Paris; 1990.
 • seminar “Rukovođenje u području korporativnih komunikacija u javnom sektoru”,  Management Centre Europe, 1998., Bruxelles
 • seminar "Europska unija nakon 1996.", Zaklada Salzburg Seminar, stipendija Zaklade, 1995., Salzburg
 • Polaznica niza drugih seminara i tečajeva radi profesionalnog usavršavanja u upravljanju, komunikacijama i sl. od 1990.

 
Članstvo u stranci

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)