Služba za odnose s javnošću

Slika /00 Foto mobitel/Europski semestar/Članovi Vlade/4 Članovi Vlade - 14 Vlada RH/Novo 197.2019/Glasnogovornik Vlade Marko Milic.jpg

U Službi za odnose s javnošću obavljaju se poslovi:
  • izvještavanja javnosti o radu i politikama Vlade;
  • medijsko praćenje rada Vlade;
  • informiranje javnosti o radu Vlade putem internetskog portala i društvenih mreža;
  • priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program Vlade;
  • koordiniranje odnosa s javnošću Vlade i ministarstava;
  • analiza medijskih objava i drugi poslovi.

Službom upravlja glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Kontakt: 

tel: 01/ 4569-239
e-mail: press@vlada.hr