6. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj
                                                                                                                
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

3.         Prijedlog zaključka o privremenom stambenom zbrinjavanju osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije  i Zagrebačke županije, privremeno smještenih u Studentskom domu „Cvjetno naselje“            
 
4.         Prijedlog zahtjeva Vlade Republike Hrvatske za izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora
                                                                                                                       
5.         Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora

7.         Nacrt prijedloga zakona o strancima (EU)                                                              

8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (EU)    
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (EU)                                                                      

10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (EU)           

11.       Prijedlog odluke o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2020. godinu                                                                                               

12.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o predsjedanju Republike Hrvatske Forumom europskih obalnih straža od 1. rujna 2020. do 1. rujna 2021.                                 
 
13.       Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu:
 
13.1.    Ministarstva vanjskih i europskih poslova                                            
13.2.    Ministarstva unutarnjih poslova                                                                   
13.3.    Ministarstva obrane                                                                                            
13.4.    Ministarstva financija                                                                              
13.5.    Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja                                                    
13.6.    Ministarstva pravosuđa i uprave                                                                  
13.7.    Ministarstva znanosti i obrazovanja                                                                  
13.8.    Ministarstva kulture i medija                                                          
13.9.    Ministarstva turizma i sporta                                                                            
13.10.  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije                     
13.11.  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike         
13.12.  Ministarstva poljoprivrede                                                                           
13.13.  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture                                                  
13.14.  Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine                
13.15.  Ministarstva hrvatskih branitelja                                                                     
13.16.  Ministarstva zdravstva                                                                                        
13.17.  Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade                                    
13.18.  Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva                             
13.19.  Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu                                      
13.20.  Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje                  
13.21.  Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske               
13.22.  Državnog inspektorata                                                                                        
13.23.  Hrvatske vatrogasne zajednice                                                                        
13.24.  Državne geodetske uprave                                                                                  
13.25.  Državnog hidrometeorološkog zavoda                                                               
13.26.  Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo                                             
13.27.  Državnog zavoda za mjeriteljstvo                                                                       
13.28.  Državnog zavoda za statistiku                                                                       
                                                                      
14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 25. danima hrvatskog filma "Ivo Gregurević" (Orašje, Bosna i Hercegovina).

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o   produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Narodne novine, broj 83/20) – davanje očitovanja Ustavnom sudu

2.         Upravni spor protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske – davanje odgovora na tužbu

3.         Kadrovska pitanja  
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.